Meedenken Ouders

Communicatie is tweerichtingsverkeer. We stellen de mening van ouders op prijs en willen samen met hen bouwen aan een goede school. Twee keer per jaar organiseren we een klankbordavond per leerjaar/afdeling. Voor dit schooljaar zijn deze bijeenkomsten gepland op 11 november en op 22 februari, steeds van 16.30 tot 18.00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de leerlingcoördinator van uw kind. 

Ook als u tips of tops heeft kunt u uiteraard contact met ons opnemen, graag zelfs!