Overgangsregeling, bevorderingsnorm Reglementen, statuten, etc.

In de overgangsregeling staat beschreven waaraan je moet voldoen om van de ene klas naar de andere te gaan of van de ene afdeling naar de andere. Er is een vwo-gedeelte en een havo gedeelte. Voor de leerlingen van de examenklassen geldt het examenreglement.