Medezeggenschapsraad Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is een orgaan dat advies- en instemmingsrecht heeft bij tal van zaken die op school spelen. De raad bestaat uit drie geledingen: een personeelsgeleding, een oudergeleding en een leerlinggeleding. Samen bespreken zij o.a. op de agenda terugkerende onderwerpen zoals het personeelsbeleid, het leerlingenstatuut, de begroting en het schoolplan.

Samenstelling van de MR

In de personeelsgeleding zitten 6 personeelsleden. In de ouder- en in de leerlinggeleding zitten 3 ouders en 3 leerlingen. De samenstelling in het schooljaar 2020-2021 is als volgt:

Personeel:

 • dhr. H. Harts, secretaris mr
 • mevr. L. Erven
 • dhr. R. van Hirtum
 • dhr. G. de Jong
 • dhr. T. van Lierop
 • dhr. E. de Lange

Ouders:

 • mevr. A. Streefkerk-Paulusse
 • dhr. N. van der Heide
 • dhr. A. Molin

Leerlingen:

 • dhr. K. van Akkeren
 • mej. E. de Wolff
 • dhr. E. Sunkur
   

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Ons Middelbaar Onderwijs kent ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De leden, bestaande uit vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeel, worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen.

Contact

U kunt contact opnemen met de mr via de mail.    
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met één van de geledingen van de mr: Personeel, Leerlingen, Ouders.

 

 

De agenda van de laatste MR-vergadering of voor de volgende MR-vergadering kunt u hieronder vinden.

Agenda van 23 september 2020