Waarden Algemeen

Waarden

Fortis in Fide is de lijfspreuk van onze school: Sterk in Vertrouwen. Vertrouwen is een van de vijf kernwaarden waarop de reputatie van het Odulphus is gebouwd. Deze vijf kernwaarden zijn in de dagelijkse praktijk voelbaar:

Vertrouwen

Leerlingen en medewerkers geven elkaar over en weer vertrouwen. Samen scheppen zij een schoolklimaat waarin iedereen zich gekend en gewaardeerd voelt.

Verdieping

Binnen de school heerst een cultuur van (zelf)ontplooiing en kritische reflectie op intellectueel, maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk terrein. Leerlingen en medewerkers zijn gericht op het bewaken én verleggen van hun grenzen.

Veiligheid

Op school mag iedereen zijn wie hij is. Zorgzaamheid, geborgenheid en respect zijn sleutelbegrippen.

Verantwoordelijkheid

Leerlingen en medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor de eigen opdracht, voor elkaar en voor de school. Daarnaast nemen zij verantwoordelijkheid voor een betere wereld.

Vrijheid en Vrijzinnigheid

De school biedt leerlingen en medewerkers persoonlijke en intellectuele vrijheid en de ruimte om zichzelf te zijn. Daarbij gaat het om openheid, transparantie en de durf je uit te spreken. Dit vormt de basis voor een vrijdenkende gemeenschap.