Oud-Odulphianen Algemeen

Vereniging Oud-Odulphianen (VOO)

Op 25 september 2013 – op de 114e dies van de school – is de Vereniging van Oud-Odulphianen opgericht. Iedereen die op het Odulphuslyceum gewerkt en/of gestudeerd heeft kan er lid van worden.
Het is de bedoeling dat de vereniging de banden tussen de leden onderling en tussen school en leden gaat versterken. Dat kan op verschillende manieren.
 - De vereniging organiseert bijeenkomsten van en voor haar leden. Dat kunnen reünies zijn, maar ook andere bijeenkomsten, zoals lezingen en excursies.
- De vereniging houdt haar leden op de hoogte van wat er reilt en zeilt op het Odulphus.
- De vereniging ondersteunt de school op verschillende manieren. Veel oud-Odulphianen hebben belangrijke of interessante posities in de samenleving ingenomen. Ze beschikken over zeer uiteenlopende deskundigheden. Ze kunnen veel te vertellen hebben aan de huidige
leerlingen en personeel van de school als gastspreker of in een studium generale. Ze kunnen met hun deskundigheid de school ondersteuning bieden op tal van manieren. Denk hierbij aan
delen van kennis en/of hulp bieden bij de PWS/ProfielWerkStukken.


Bestuurssamenstelling
De afgelopen tijd zijn er een paar mutaties geweest in de samenstelling van het bestuur van onze vereniging. Het bestuur bestaat uit vijf leden, met ieder een aantal specifieke aandachtsgebieden. Het bestuur wordt ondersteund door Patricia Knops, vooral voor de contacten met de school en door Hans
Oosterbaan. Hans ondersteunt de penningmeester op ICT-gebied en onderhoudt de contacten met de webmaster.

De actuele samenstelling van het bestuur is:
- Cor Luijsterburg, voorzitter. Naast het voorzitten en coördineren van de bestuurs- en ledenvergaderingen houdt hij zich vooral bezig met het contact met de school.
- Gé Vrenken, secretaris. Verzorgen van de vergaderstukken, opmaken van de notulen en het voeren van correspondentie.
- Cock Dusée, penningmeester. Verzorgen en bewaken van de inkomsten en uitgaven, verzorgen van de boekhouding, opstellen van de financiële (jaar)stukken en de begroting.
- Ad Vorselaars, vicevoorzitter. Coördinatie activiteiten en excursies en contactpersoon voor de nieuwsbrieven.
- Harry van de Wouw, ledenadministratie. Naast het verzorgen van de ledenadministratie, verzorgt hij de inschrijvingen voor activiteiten.

Het bestuur richt zich ook op de ledenwerving. Daarvoor gaan we digitale e-mailbestanden met oud-leerlingen en personeelsleden gebruiken. We hopen natuurlijk dat de mond-op-mondreclame ook zal
bijdragen tot een snelle groei van de vereniging. Aangezien de vereniging ook over financiële middelen dient te beschikken is afgesproken dat er een jaarlijkse contributie geheven wordt van € 15,-


Cor Luijsterburg