Oud-Odulphianen Algemeen

Vereniging Oud-Odulphianen (VOO)

Op 25 september 2013 – op de 114e dies van de school – is de Vereniging van Oud-Odulphianen opgericht. Iedereen die op het Odulphuslyceum gewerkt en/of gestudeerd heeft kan er lid van worden. Het is de bedoeling dat de vereniging de banden tussen de leden onderling en tussen school en leden gaat versterken. Dat kan op verschillende manieren.

  • De vereniging kan bijeenkomsten organiseren van haar leden. Dat kunnen reünies zijn, maar ook andere bijeenkomsten.
  • De vereniging kan haar leden op de hoogte houden van wat er reilt en zeilt op het Odulphus.
  • De vereniging kan de school op verschillende manieren ondersteunen. Veel oud-Odulphianen hebben belangrijke of interessante posities in de samenleving ingenomen. Ze beschikken over zeer uiteenlopende deskundigheden. Ze kunnen veel te vertellen hebben aan de huidige leerlingen en personeel van de school als gastspreker of in een studium generale. Ze kunnen met hun deskundigheid de school ondersteuning bieden op tal van manieren.

Het bestuur bestaat uit: Hans vd Burght – penningmeester, Maarten Letschert – secretaris, Yvonne Lommen – lid, en Cor Luijsterburg - voorzitter. Er is ook een club van mensen die voorlopig betrokken blijft bij het ontwikkelen van de plannen. Dat zijn de mensen die bij de oprichting aanwezig waren: Joep Rietveld, Eric-Jan Reijnen, Peter IJsenbrant, Jeanne Ketelaars. Jan Beesems, die geen lid kan worden omdat hij nog geen oud-personeelslid is, is onze contactpersoon met de school.

Het bestuur zal zich in de komende maanden vooral richten op de ledenwerving. Daarvoor gaan we digitale e-mailbestanden met oud leerlingen en personeelsleden gebruiken. We hopen natuurlijk dat de mond-op-mondreclame ook zal bijdragen tot een snelle groei van de vereniging.
Omdat de vereniging ook over financiële middelen dient te beschikken is afgesproken dat er een jaarlijkse contributie geheven wordt van € 15,-. 

Cor Luijsterburg