Naam en wapen Algemeen

P.C.

Mgr. P.C. de Brouwer gaf onze school de naam van de heilige Odulphus. Deze heilige werd in de negende eeuw, tijdens de regering van keizer Lodewijk de Vrome, geboren in Oirschot. Hij was pastoor te Oirschot, later kerkbestuurder in Utrecht, tot bisschop Fredericus hem naar het noorden zond om de Friezen te bekeren. Odulphus stierf in Utrecht, waar hij begraven werd in de kapel van de heilige Victor. Zijn feest wordt gevierd op 12 juni.

Oud-collega dhr. Joep Rietveld heeft zich verdiept in het leven van Odulphus en een biografie over 'onze' heilige geschreven. Meer informatie vindt u hier.

Wapen

Zoals vorstenhuizen, adellijke families en gemeenten, heeft ook het Odulphuslyceum een wapen. Hierin twee kruisen die het geloof symboliseren en tweemaal drie bonnetten: deze geven de drie standplaatsen van de heilige Odulphus symbolisch weer.

De wapenspreuk Fortis in Fide betekent: sterk in vertrouwen.