Missie Algemeen

Missie

Het Odulphuslyceum wil een school zijn waar in een veilige en rijke leeromgeving op een hoog niveau van, met en door elkaar wordt geleerd.

Relatie, vertrouwen, verdieping, verrijking en verantwoordelijkheid zijn sleutelbegrippen. De school gaat uit van een christelijke visie op mens en maatschappij, waarin naast eigen verantwoordelijkheid, zorg voor de mens en zijn omgeving, zien en gezien worden, respect en tolerantie centraal staan.