Vwo Programma van Toetsing Bovenbouw (PTB) en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma's van Toetsing

PTB & PTA

PTB staat voor Programma van Toetsing Bovenbouw. Deze toetsen vallen niet onder het examenreglement.

PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Deze toetsen vallen wel onder het examenreglement.

Daarnaast is er nog de overgangsregeling voor vwo 1 t/m 5.

PTA's zijn onder voorbehoud van instemming MR.

 

PTB vwo 4

 

 

PTA vwo 4

 

 

PTB vwo 5

 

                                                     

PTA vwo 5

PTA vwo 6