Versterkt Vreemde Talen Onderwijs Internationalisering

Cambridge Engels

Na de onderbouw hebben leerlingen de mogelijkheid om Cambridge English te volgen hetgeen naast het schoolexamen ook training geeft om deel te nemen aan een Cambridge English exam, nl. Cambridge B2 First (FCE), Cambrdge C1 Advanced (CAE) of Cambridge C2 Proficiency.(CPE). De leerlingen volgen een eigen programma maar doen naast het Cambridge examen ook de reguliere schoolexamens plus het Centraal examen in het examenjaar

Goethe Duits

Het is mogelijk om met behulp van de sectie Duits op te gaan voor een Goethe-Duits certificaat. Dit wordt internationaal erkend en geeft toekomstige vervolgopleidingen en werkgevers een goede indruk van je vaardigheden in de Duitse taal. Er is een onderverdeling van A1-A2-B1-B2-C1-C2 conform het ERK (Europees referentiekader). De huidige lesmethodes (NA KLAR) bereiden goed voor op het niveau van de toetsen. Omdat deze toetsen qua opbouw wel wat afwijken hebben we Goethe-oefentoetsen in huis om je ook hierop voor te bereiden. In afspraak met een lid van onze sectie word je hierin dan individueel begeleid.

Heb je interesse? Bespreek dit dan met je docent Duits en dan gaan we samen kijken welk certificaat voor jou van toepassing zou kunnen zijn en wanneer je op examen zou kunnen.

Op de site: https://www.goethe.de/ins/nl/nl/index.html is alle informatie over de prijzen, de toetsdata en -locaties te vinden.

 

DELF SCOLAIRE Frans

Sinds 2014 bieden we Delf aan op het Odulphuslyceum. DELF diploma’s worden behaald na het succesvol afleggen van officiële taalexamens van het Franse Ministerie van Onderwijs. Deze examens zijn gebaseerd op het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Onze school maakt deel uit van het netwerk van 250 DELF Scolaire-scholen in Nederland, waardoor elk jaar meer dan 2000 Nederlandse leerlingen dit Franse taaldiploma kunnen behalen.

Leerlingen kunnen examen doen op A2, B1 en B2 niveau. 

Een B2-certificaat van DELF biedt de mogelijkheid om aan een Franstalige universiteit te studeren.

Tegen de tijd dat leerlingen examen moeten doen, bereiden wij onze leerlingen voor middels extra lessen.

Deelnemers kunnen in overleg met hun docent Frans bepalen op welk niveau ze examen willen doen. 

Meer informatie is verkrijgbaar via: www.institutfrancais.nl

 

CHINEES

Op het Odulphuslyceum wordt sinds het schooljaar 2015-2016 het vak Chinees aangeboden. Leerlingen krijgen de kans om zich te verdiepen in de Chinese taal en meer te leren over de fascinerende Chinese cultuur.

Onderbouw
Leerlingen die in de GP-klas zitten, hebben gedurende de hele onderbouw twee uur per week Chinese les. Zit je in het reguliere gymnasium? Dan kun je in klas 1 kiezen voor Chinees tijdens het atelieruur. In klas 2 en 3 kun je Chinees vervolgens kiezen als extra vak.

Maar wat leer je dan in de onderbouw? Chinees is voor vrijwel alle leerlingen helemaal nieuw, dus in de onderbouw is het belangrijkste doel om een goede basis op te bouwen. We behandelen onderwerpen zoals jezelf voorstellen, familie, hobby’s en eten/drinken – maar natuurlijk nog veel meer! We oefenen met Chinees spreken, luisteren en natuurlijk ook Chinese karakters lezen en schrijven. Naast de taal komt ook de interessante Chinese cultuur aan bod! Want wie Chinees leert, moet ook kennis hebben van de Chinese gewoontes. Denk aan onderwerpen als eetcultuur, feestdagen en Chinese steden.

Bovenbouw
Als je in de onderbouw Chinees hebt gevolgd, kun je er in de bovenbouw voor kiezen om examen te doen in dit schoolvak. We gaan in klas 4, 5 en 6 natuurlijk verder met het leren van de taal, waarbij de focus ligt op de vaardigheden spreken, luisteren, schrijven en lezen. Daarnaast blijven we ook aandacht besteden aan de Chinese cultuur en – net zoals bij Frans en Duits – nemen we ook een kijkje in de Chinese literatuur. Als leuke extra kun je er in klas 5 ook nog eens voor kiezen om op uitwisseling te gaan naar één van onze twee partnerscholen in China. Daar krijg je de kans om al je kennis van het Chinees toe te passen en het echte China te ervaren!