Science Fairs Internationalisering

Wetenschappelijke conferenties

Sinds 2014 neemt het Odulphus met grote regelmaat deel aan zogenaamde 'Science Fairs'. Dit zijn bijeenkomsten waarop onze leerlingen hun (profiel)werkstuk kunnen presenteren aan een jury en aan docenten en leerlingen van andere scholen (uit andere landen). Meestal bestaat dit uit een posterpresentatie en een mondelinge presentatie voor een groep.

Afgezien van hun eigen werkstuk is er natuurlijk aandacht voor de werkstukken en presentaties van de andere leerlingen. Een dergelijke bijeenkomst duurt meestal 5 dagen en er is dus ook altijd tijd ingeruimd voor uitdagende workshops, culturele activiteiten (museumbezoek, bedrijvenbezoek, bezienswaardigheden) en sociale activiteiten.

Afhankelijk van de betreffende science fair zijn er circa 100-150 leerlingen uit 20-35 landen aanwezig. Zuidoost-Azië is doorgaans sterk vertegenwoordigd (zij hebben heuse science-scholen), maar Australië, Noord-Amerika en Europa zijn ook altijd wel met een paar scholen van de partij. Afrika en Zuid-Amerika zijn (nog) ondervertegenwoordigd, maar niet geheel afwezig. Wij bereiden onze leerlingen middels internationale ervaringen graag voor op hun latere rol in onze internationaal georiënteerde maatschappij en op hun plaats in de 'global village'. Deze bijeenkomsten zijn hiervoor ideaal. Ze zijn als het ware al een 'global village' op zich.

Als school vinden wij deze science fairs dus een unieke kans voor onze leerlingen. Ze leren er bovendien presenteren, ze zijn met een honderdtal enthousiaste leeftijdsgenoten bezig op het gebied van science, ze socializen en netwerken, ze krijgen indrukken van het land en de bevolking en krijgen nogmaals via de andere deelnemers een inkijk in verschillende andere culturen. Ook stimuleert het onze leerlingen om het beste uit zichzelf te halen, hier op school bij het (profiel)werkstuk en ook daar ter plaatse bij de presentaties en workshops. Niet dat een prijs of een diploma het doel is, maar wie ziet er nou niet graag zijn/ haar inspanning extra beloond worden?

Vanwege het enorm hoge niveau, sommige schools zijn namelijk helemaal science-georienteerd, nemen we bij voorkeur leerlingen van vwo 6 mee, maar vwo 5 of havo 5 is in de toekomst ook zeker mogelijk. Gemiddeld is er plaats voor 3-6 leerlingen en bezoeken we 2 á 3 bijeenkomsten per jaar. De kosten voor de leerlingen bedragen (naast wat zakgeld) het vliegticket en een eventueel visum. (Alleen bij 'Water is Life' is er ook sprake van inschrijfgeld.) Soms is een bijeenkomst verbonden aan een vast thema (zoals bij Water is Life) maar over het algemeen kun je met ieder 'wetenschappelijk' onderzoeksproject deelnemen. Er moet vooral ook altijd sprake zijn van een onderzoekscomponent naast de literatuurstudie en in de praktijk komt het er op neer dat het vooral werkstukken zijn met een link met Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Aardrijkskunde of Wiskunde.

Water is Life conferenties

De afgelopen jaren bezochten we de 2-jaarlijkse 'Water is Life'-conferenties in Singapore '14, Vught '16 en Tokyo '18. Hierbij hebben alle onderzoeken een link met water. (Denk aan waterzuivering, dringwatervoorziening, bescherming tegen water, energie opwekken met water etc.).

In '22 deden we online mee, maar dit jaar wordt het gehouden nabij Vancouver, Canada. We hebben 7 leerlingen uit V5 geselecteerd om namens onze school deel te nemen.

Science Fairs en ISSN

We bezochten reeds de JSSF (Japanese Super Science Fair) in Kyoto 2016, 2019 en 2022. We deden ook in okt. 2020 en 2021 mee, maar dan online. We waren bij de KVIS Science Fair in Thailand (januari 2018 en december 2019, januari 2023) en ook in maart 2021 en januari 2022 maar dan ook hier online. In juni 2019 en 2023 waren we bij KAIST in Busan evenals in juni 2021 (online).

Na de succesvolle deelname aan de ISSF (International Science School Fair) in Busan, Zuid-Korea 2017 zijn we in juni 2018 bij Aurora (nabij Chicago) aspirant lid geworden van het vermaarde ISSN (International Science Schools Network). En sindsdien waren we in maart '19 in Singapore en in januari '20 bij KVIS in Thailand. Hier hebben we het volwaardige lidmaatschap verworven. In juli '21 vond deze conferentie (online) plaats in Peking, China. Gelukkig kon dit prachtige evenement in 2022 nabij Buffalo, USA wel weer doorgaan. De volgende is is dit jaar in december 2023 in Brisbane, Australië 

Dit internationale netwerk van een twintigtal topscholen bevat science-scholen van over de hele wereld en wij zijn trots hierbij te horen. Dit is, naast het Odulphus, binnen Europa tot nu toe alleen één school uit Engeland en twee uit Rusland gelukt. 

Al deze science fairs vormen een uitdaging. Ze zijn dus bij uitstek geschikt voor die leerlingen die graag de lat iets hoger leggen. Voor hen die internationale ervaring op willen doen en zich alvast voor willen bereiden op een rol in de global village. En natuurlijk voor diegene die hun (verplichte) PLUS-document van een interessante noot willen voorzien. Heb je interesse? Neem dan contact op met N. Hesselberth, coördinator internationalisering.