Internationalisering algemeen Internationalisering

Internationalisering op het Odulphuslyceum

Sinds 2013 is internationalisering één van de pijlers in het onderwijsprogramma van het Odulphuslyceum in Tilburg. Wat begon om aan de behoefte aan meer internationale ervaring en de voorbereiding op global citizenship te voldoen, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig internationaliseringsprogramma voor klas 3 t/m 6 waarin ook een ander doel van de school in toenemende mate wordt vervuld: extra uitdaging en motivatie bieden aan leerlingen die daar behoefte aan hebben.

Wilt u meer weten over wat we aanbieden en waarom we dat doen? Bekijk dan deze presentatie voor alle informatie!

Uitwisselingen

De internationalisering begon met verschillende uitwisselingen binnen Europa en via deelname aan 2 Comeniusprojecten, waarin circa 7 landen gedurende 2 jaar gezamenlijk aan een thema werkten. Daarbij bleek dat internationalisering ook extra uitdaging kon bieden. De leerlingen werkten wekelijks een uur samen aan de thema-opdrachten, deelden de uitkomsten en presenteerden deze aan elkaar tijdens drie gezamenlijke bijeenkomsten door heel Europa.

Onderzoekscomponent

Dit inzicht heeft het internationaliseringsbeleid veranderd: alle uitwisselingen hebben nu een onderzoekscomponent. Hierbij werkt de Odulphusleerling met zijn buitenlandse partner aan een zelfgekozen thema en dit, veelal vergelijkend onderzoek, wordt tijdens het returnbezoek aan de groep gepresenteerd. Ook zijn we op zoek gegaan naar andere manieren om de educatieve component – en daarmee de uitdaging – binnen de internationaliseringsactiviteiten te verhogen.

Wetenschappelijke conferenties

Hierna volgden deelnames aan allerlei wetenschappelijke conferenties in Nederland (INESPO) en daarbuiten (Water is Life en meerdere science fairs). De impact van deze conferenties, waaraan honderden zeer gemotiveerde leerlingen van topscholen deelnemen, op onze leerlingen is enorm. Deze positieve geluiden zoemen door de school en er is een constante stroom gegadigden. De leerlingen doen aan de conferenties mee met hun profielwerkstuk en de internationale mogelijkheden zetten hen ertoe aan eerder met hun profielwerkstuk te beginnen en de lat voor zichzelf hoger te leggen.
Om meer leerlingen de unieke ervaring van de science fairs te kunnen bieden, zijn we als eerste school op het vasteland van de EU lid geworden van het gerenommeerde ISSN (International Science Schools Network). Dit lidmaatschap biedt talloze nieuwe mogelijkheden vanwege de internationale contacten binnen het netwerk: denk hierbij aan internationale projecten en docentenuitwisselingen.

Doel

Ons doel is om het aanbod zo groot te maken dat iedere leerling in de schoolloopbaan de kans heeft om minimaal één keer aan een internationale activiteit deel te nemen. Sommige leerlingen grijpen deze kans zelfs vaker dan één keer. Natuurlijk zit hieraan ook een financiële kant. De kosten bij de uitwisselingen worden door het principe van verblijf en verzorging bij gastfamilies in de hand gehouden en de meeste science fairs worden grotendeels door bedrijven gesponsord. Desondanks zijn er uiteraard kosten voor het vervoer en het programma in Nederland en vraagt deelname dus een flinke financiële investering, zeker voor ouders met meerdere kinderen op onze school. Waar dit voor problemen zorgt, wordt in samenspraak met de school naar een passende oplossing gezocht.

2021-2022

In afwachting van de situatie rondom het covid-19 virus zijn alle internationale activiteiten tot en met voorjaar 2022 opgeschort.

Dat wil zeggen, alle activiteiten waarvoor we op reis moeten. Deelname aan de Japan Super Science Fair gaat in oktober wel door evenals de deelname aan de KVIS science fair (januari). Beide echter wel in een online-modus.

Als de situatie het toelaat komt alles hopelijk in het  voorjaar 2022 weer op gang. 

Voor klas 3 h/v hebben we dan hopelijk toch weer 6 uitwisselingen met scholen binnen Europa. In klas 4 h/v hebben we binnen de traditionele groepsreizen (waarbij meer nadruk op het educatieve karakter komt te liggen) plaats voor iedereen. Hopelijk gaat het dan ook weer mogelijk zijn uit te wisselen met Indonesië. De uitwisseling met Iran staat, vanwege de politieke spanningen, voorlopig helaas op een laag pitje. In 5 vwo zijn er voor het voorjaar 2022 drie uitwisselingen met China gepland, maar deze lijken vooralsnog door een inreisverbod aan de kant van China niet door te kunnen gaan. India (vrijwilligerswerk) is ook voor 2022 nog beslist niet zeker. In 5 havo en 6 vwo zijn er tenslotte verschillende science fairs waaraan we mee kunnen doen.

Voor de leerlingen die zich juist ná Odulphus internationaal willen oriënteren is er in het najaar weer een buitenlandmarkt op school. Hier vind je informatie over allerlei opties van studie tot vrijwilligerswerk.

Agenda

oktober

Deelname Science Fair (online) - JSSF Kyoto - Klas H5/V6

januari

Deelname Science Fair (online) - KVIS Thailand - Klas H5/V6

mei

Deelname uitwisselingen binnen Europa - Klas H3/V3

Deelname groepsreizen binnen Europa - Klas H4/V4

Deelname uitwisseling 3 scholen in China - Klas V5 (gaat vooralsnog niet door)

juni

Deelname Science Fair (online?) - ISSF Buffalo - Klas H5/V6