Wat doet het decanaat? Decanaat

Je toekomst is dichterbij dan je denkt ...

De begeleiding bij het maken van loopbaankeuzes wordt gecoördineerd door de decaan. het decanaat ondersteunt mentoren, ouders/verzorgers en leerlingen in alles wat te maken heeft met profielkeuze, studiekeuze en excellentieprogramma's van externen. 

Loopbaanoriëntie en -begeleiding (LOB) is een zaak van zowel de mentor als de decaan. De mentor is het eerste aanspreekpunt, verzorgt mentorlessen over LOB, en voert de meeste gesprekken met leerlingen. De decaan verzorgt de informatievoorziening, organiseert activiteiten, en is beschikbaar voor verdiepende gesprekken, voor zowel ouders als leerlingen.

Centraal in de informatievoorziening en begeleiding staat de methode Qompas: profielkeuze.qompas.nl (voor klas 3) en studiekeuze.qompas.nl (voor de bovenbouw).

Daarnaast wordt de Hapara Workspace LOB gebruikt voor aanvullende informatie en documenten. Deze is enkel in te zien door leerlingen. 

We hebben op het Odulphus drie decanen: Maran Born (havo-vwo), Frank Berens (havo) en Suzan Zegers (vwo).

Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze decanen via de mail.