Vertrouwenspersonen Begeleiding

Vertrouwelijk ...

Een leerling met problemen moet deze kwijt kunnen. Dit kan bij de mentor, leerlingcoördinator of vakdocent. Daarnaast zijn er twee vertrouwenspersonen, Loes Duindam en Pieter de Jongh. Zij zullen samen met de leerling de problematiek verhelderen en handvatten aanreiken waarmee de leerling zijn moeilijkheden zelf kan (leren) hanteren of tot een oplossing kan brengen.
In veel gevallen is een luisterend oor al voldoende. In een enkel geval wordt het probleem van deze leerling ingebracht bij het zorgteam. Leerlingen kunnen zelf contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen of dit via hun mentor regelen.