Talentenbureau Begeleiding

Ruim baan voor talent!

Op het Odulphuslyceum zitten veel leerlingen met bijzondere talenten. Ze combineren hun studie met topsport of met een opleiding aan het conservatorium. Dat vereist veel tijd, energie en organisatievermogen.

Om leerlingen hierbij te helpen heeft onze school een talentenbureau. De primaire functie van het bureau is leerlingen ondersteuning te bieden bij de combinatie van hun studie met een sport- of muziekcarrière.

Maatwerk voor bijzondere talenten kan de volgende faciliteiten omvatten:

  • ruimte voor het volgen van trainingen/repetities, wedstrijden/uitvoeringen
  • (gedeeltelijke) vrijstelling van enkele vakken
  • ondersteuning bij het wegwerken van opgelopen achterstanden
  • aangepast toetsrooster
  • begeleidingsgesprekken
  • contact met clubtrainers en met docenten aan conservatorium
  • bezoek aan wedstrijden en uitvoeringen

Meer weten?

Neem gerust contact op met de talentbegeleider van het Odulphuslyceum!

Havo: via de leerlingcoördinatoren mevrouw Lisa de Graaf (onderbouw) of mevrouw Eefje Denissen (bovenbouw)

Vwo: sport -> de heer Louis van Gerwen 

Vwo: muziek -> mevrouw Quirien Hagens