Studiekeuzebegeleiding Begeleiding

Je toekomst is dichterbij dan je denkt ...

Aan het eind van de eerste klas maken leerlingen een keuze tussen het gymnasium, het atheneum en het havo. De mentor begeleidt het keuzeproces. Voor de ouders is er een algemene voorlichtingsavond over deze keuze. In het tweede jaar vindt een eerste oriëntatie plaats op studie- en beroepskeuze.

De begeleiding bij het maken van de profielkeuze in de derde klas wordt gecoördineerd door de decaan. Leerlingen krijgen van hun mentor lessen over ‘kiezen’ en over de beroepenwereld. Ze krijgen informatie over de profielen in de Tweede Fase (bovenbouw) en de doorstroommogelijkheden die elk van de profielen biedt. In januari maken de leerlingen een voorlopige keuze voor een profiel en voor een of meer vakken in de vrije ruimte. In die periode is er een voorlichtingsavond voor de ouders. Vanaf januari kunnen leerlingen (en ouders die dat wensen) een gesprek hebben met de decaan. Op grond hiervan en op grond van de behaalde studieresultaten en eventuele testen, krijgt de leerling een schooladvies. Rond 1 april moet de leerling vervolgens een definitieve keuze maken.

In de bovenbouw is de studiekeuzebegeleiding een zaak van zowel de mentor als de decaan. De mentor is het eerste aanspreekpunt en de decaan blijft beschikbaar voor het geven van informatie over doorstroommogelijkheden. Hij of zij helpt de leerlingen met hun studieoriëntatie, de inschrijving voor hbo en universiteit, de studiefinanciering, enz.

Centraal in de informatievoorziening en begeleiding staat de methode Qompas: profielkeuze.qompas.nl (voor klas 3) en studiekeuze.qompas.nl (voor de bovenbouw).

Daarnaast wordt de Google Drive map 'LOB Leerlingen' gebruikt voor aanvullende informatie en documenten.

Onze decanen zijn: