Sociale vaardigheid (SOVA) Begeleiding

Een steuntje in de rug

Voor leerlingen uit de onderbouw die niet lekker in hun vel zitten en een steuntje in de rug kunnen gebruiken op het gebied van sociale vaardigheden bieden wij de SOVA-training aan. De basis van deze training ligt in het durven geven van je mening, jezelf kunnen presenteren, ja en nee durven zeggen, samenwerken met anderen en nog veel meer elementaire sociale vaardigheden.

De aanmelding loopt via de mentor en leerling coördinator in overleg met ouders en leerling. Er volgt een intake gesprek met de leerling. Als er gekozen wordt om de SOVA training te volgen wordt er van je verwacht dat je aan alle 8 sessies deelneemt.

Meer informatie? Mail trainer Dirk-Jan de Beer.