Schoolmaatschappelijk werk Begeleiding

Een positieve wending ...

Je zit op school om je diploma te halen. Soms gebeuren er echter dingen in je leven waardoor je op school minder goed vooruit komt. Gevolgen kunnen zijn dat je bijvoorbeeld slechte resultaten haalt of je ongelukkig voelt op school. Praten met vrienden of familie gaat niet of helpt niet. Wanneer je er niet uit komt, kan schoolmaatschappelijk werk je weer op weg helpen. De maatschappelijk werker helpt je om je eigen leven weer een positieve wending te geven. De schoolmaatschappelijk werker bekijkt samen met jou wat er aan de hand is, stemt af met je naasten, zoals ouders/verzorgers, en hoe jullie dat kunnen oplossen. Dat gebeurt met een plan van aanpak. Je kunt bij de schoolmaatschappelijk werker terecht voor allerlei problemen, bijvoorbeeld als je:

 • niet lekker in je vel zit of onzeker, eenzaam of angstig bent, weinig sociale contacten hebt of wordt gepest
 • drugs of alcohol gebruikt of hier vragen over hebt
 • zorgen hebt over een vriend, vriendin of familie
 • thuis in een vervelende situatie zit, bijvoorbeeld door ruzie, mishan­deling of scheiding
 • spijbelt of geen zin hebt om naar school te gaan
 • een kort lontje hebt en daardoor snel boos wordt
 • eet- of slaapproblemen hebt
 • financieel in de knoei zit
 • vragen hebt over gender en seksualiteit
 • iets vervelends hebt meegemaakt en daarover wilt praten
 • een dierbaar persoon bent verloren

In sommige gevallen heb je aan een paar gesprekken genoeg om er weer tegenaan te kunnen, maar soms heb je voor langere tijd hulp nodig of is het beter om bij een andere instelling dan het schoolmaatschappelijk werk hulp te zoeken. De schoolmaat­schappelijk werker zorgt er dan voor dat jij de juiste hulp krijgt. De schoolmaat­schappelijk werker gaat vertrouwelijk om met de gesprekken die jij met hem of haar hebt. Ben je zestien jaar of ouder, dan beslis je altijd zelf of je ouders bij de gesprekken aanwezig mogen zijn of hier infor­matie over krijgen. Als je nog geen zestien jaar oud bent, bespreekt de schoolmaatschap­pelijk werker met jou de mogelijkheden.

Je kunt samen met de mentor of leerlingcoördinator via het interne ondersteuningsteam een aanvraag doen om schoolmaatschappelijk werk in te schakelen. Bij een crisissituatie kan het zijn dat het intern ondersteuningsteam rechtstreeks contact opneemt met de schoolmaatschappelijk werker.