Meer- en hoogbegaafdheid Begeleiding

Opsporing verzocht ...

Van meer- en hoogbegaafde leerlingen spreken we als een leerling een hoog intelligentieniveau koppelt aan bovengemiddelde creativiteit en motivatie. Het brein van deze leerlingen werkt anders. Vaak onthouden ze heel gemakkelijk, begrijpen snel complexe verbanden en zijn in staat heel creatief out-of-the-box te denken. Als hun nieuwsgierigheid onvoldoende wordt geprikkeld, dreigt het gevaar van demotivatie en onderpresteren.

Leerlingen in de onderbouw vwo en havo 1 kunnen deelnemen aan het Plato-project; leerlingen voeren hierbij zelfstandig een onderzoek uit tijdens (maximaal) 4 reguliere lessen per week. Aan het eind van het schooljaar organiseren de leerlingen zelf een presentatieavond voor ouder(s), verzorger(s), broers, zussen en klasgenoten.

Rol ouders

De begeleiding is een zaak van school, maar niet van school alleen. Ouder(s)/verzorger(s) hebben hierin ook een belangrijke rol. Het helpt wanneer zij weten hoe hun kind zich in diverse leersituaties gedraagt. Wanneer zij oog hebben voor het proces dat de leerling, diens docenten en de school doorlopen, kunnen zij de leerling op een prettige manier stimuleren om diens talent te ontwikkelen.

Stop onderpresteren

Voor leerlingen, hun ouders en hun docenten is het buitengewoon vervelend wanneer overduidelijk aanwezige talenten en kwaliteiten niet tot ontwikkeling komen. Het Odulphus maakt de begeleiding van meer- en hoogbegaafden daarom tot een speerpunt van zijn beleid. We pakken onderpresteren aan door te onderzoeken hoe we onze leerlingen kunnen stimuleren en door ze handvatten aan te reiken om op hun eigen niveau te presteren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe het Odulphus de begeleiding van meer- en hoogbegaafden aanpakt? Maak dan een afspraak met onze begeleider meer- en hoogbegaafdheid: Sander van Hal.