Handle with Care Begeleiding

Handle with Care

Onze school doet mee aan het project ‘Handle with Care’ waarin wij samenwerken met de gemeente. Het doel van dit project is om een leerling, die huiselijk geweld en/of kindermishandeling heeft meegemaakt en waarbij de politie is ingeschakeld, de volgende dag op school een veilige omgeving te bieden. Uit onderzoek blijkt dat dit veel verschil uitmaakt.

De ondersteuningscoördinator zoekt de leerling op aan het begin van de schooldag. Samen bespreken ze wat de leerling nodig heeft en wie geïnformeerd mag worden op school en wie niet en wie dat doet.

De school kan de leerling zo tot steun zijn en op dat moment rekening houden met wat de leerling nodig heeft. Een toets van die dag kan bijvoorbeeld verzet worden naar een andere dag, of de leerling mag tijdens de les op een rustig plekje zitten om even tot rust te komen. Het is goed dat een leerling zich op dat moment gehoord, gezien en begrepen voelt. Door deze aandacht kan een leerling eerder tot rust komen, kan de leerling sneller herstellen van wat hij of zij heeft meegemaakt en kan mogelijke schade worden voorkomen.

Om de leerling deze ondersteuning te kunnen bieden, wordt onze school door middel van een ‘Handle with Care-signaal’ geïnformeerd. Als de politie voor een situatie van huiselijk geweld wordt ingeschakeld, dan zorgt de gemeente (medewerker van Leerplicht) ervoor dat alleen de volgende gegevens aan de ondersteuningscoördinator van de school worden doorgegeven:

  • de naam van de leerling;
  • de geboortedatum van de leerling;
  • het signaal ‘Handle with Care’.

Bijzonderheden en details over de huiselijke situatie worden niet met ons gedeeld.

De ondersteuningscoördinator neemt contact op met ouder(s), verzorger(s) om hen te informeren over de genomen stappen op school nadat met de leerling is gesproken.

Als school gaan wij zorgvuldig om met het signaal. Bovendien slaan we het signaal niet op en registreren we het niet in een systeem. Het doel van ‘Handle with Care’ is puur om de leerling de dag na huiselijk geweld de ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. Het signaal is daarom nergens terug te vinden.

Wilt u meer weten over dit project, neemt u dan gerust contact met op met de ondersteuningscoördinator Lenneke Rijnders (lrijnders@odulphus.nl)