Bijles Begeleiding

Extra

Leerlingen kunnen in beide gebouwen elke middag zelfstandig werken tijdens de Verlengde Schooldag. Tijdens het 7e, 8e en 9e* lesuur zijn er docenten en tutoren aanwezig om jou te helpen met je huiswerk en voor vakinhoudelijk begeleiding. Zowel bij de havo als bij het vwo kun je voor de VSD terecht in de aula.  Het schema van deze VSD vind je hier
*m.u.v. vrijdag

Tevens kunnen bovenbouwleerlingen tegen een vergoeding van vijf euro per uur ondersteuning aan onderbouwleerlingen. Dat kan voor een bepaald vak zijn, maar ook meer algemeen bij huiswerk maken en bij het leren leren. Neem hiervoor contact op met de jaarlaagcoördinator.

Op dinsdag- woensdag- en donderdagmiddag (tussen 15.15 en 16.45) is het mogelijk om, tegen betaling, huiswerkbegeleiding op school te krijgen. Wij stellen als school hiervoor ruimtes beschikbaar voor een instituut genaamd 'Scoren kun je leren'. In de toetsweken en projectweken proberen we de tijden aan te passen.
Meer informatie: www.scorenkunjeleren.nl; Sylvie Willekens (06-13457772), of

Ook hebben we goede ervaringen met studenten van Ready To School (www.readytoschool.nl). Hun begeleiding vindt niet op school plaats.