Bijles Begeleiding

Keuzewerklessen (KWL)

Alle leerlingen kunnen gratis deelnemen aan keuzewerklessen (KWL). KWL is bedoeld ter ondersteuning. Wanneer je iets nog niet helemaal snapt en je wat extra hulp kunt gebruiken. Niet twijfelen, maar proberen en gebruik van maken, het kan je echt helpen. 

Leerlingen helpen leerlingen (tutoren)

Tevens kunnen bovenbouwleerlingen tegen een vergoeding van vijf euro per uur ondersteuning aan onderbouwleerlingen. Dat kan voor een bepaald vak zijn, maar ook meer algemeen bij huiswerk maken en bij het leren leren. Neem hiervoor contact op met de leerlingcoördinator van je afdeling. Zij helpen je heel graag verder!

Huiswerkbegeleiding externen

Op dinsdag- woensdag- en donderdagmiddag (tussen 15.15 en 16.45) is het mogelijk om, tegen betaling, huiswerkbegeleiding op school te krijgen. Wij stellen als school hiervoor ruimtes beschikbaar voor een instituut genaamd 'Scoren kun je leren'. In de toetsweken en projectweken proberen we de tijden aan te passen. Meer informatie: www.scorenkunjeleren.nl; Sylvie Willekens (06-13457772). 
Heb je interesse in eindexamentrainingen van Scoren Kun Je Leren? Klik dan op deze link

Ook hebben we goede ervaringen met studenten van Ready To School. Dit is een jongerenorganisatie met een hart voor het onderwijs. Bij Ready to school bieden ze huiswerkbegeleiding, bijlessen, examentraining etc. Hun begeleiding vindt niet op school plaats maar o.a. op hun hoofdkantoor op de Bredaseweg, bij ons om de hoek.
Meer informatie: www.readytoschool.nl of via nummer 013-5446202 
Heb je interesse in eindexamentrainingen van Ready to school? Klik dan op deze link