Algemene begeleiding Begeleiding

Goed in je vel ...

Wie dacht dat school een instituut is waar louter lesgegeven wordt, heeft het mis. 
In de eerste plaats is onze begeleiding er natuurlijk op gericht om  leerlingen zo goed mogelijk te laten leren. De vakdocent, de mentor en de coördinator hebben hierin een belangrijk aandeel.

Daarnaast is er veel aandacht voor keuzebegeleiding. Onze decaan is hiervoor samen met de mentoren verantwoordelijk.

Voor leerlingen met dyslectie en dyscalculie is er een speciale coördinator aangesteld.

Maatwerk in de begeleiding is er voor hoogbegaafde leerlingen en talentvolle sporters, musici etc.

In toenemende mate vervult de school tenslotte een rol in de sociaal-emotionele begeleiding van de leerlingen, want om goed te kunnen presteren is het een voorwaarde dat je ‘goed in je vel zit’.

In het menu hiernaast zie je wat we allemaal 'in de aanbieding hebben'.