Corona-virus update 24 maart 16.30 uur
dinsdag 24 maart 2020

 

Update 24 maart 16.30 uur

Gisteren en vandaag zijn er weer nieuwe ontwikkelingen die we graag met u willen delen.

 • De Centrale examens zijn voor dit schooljaar geannuleerd. Op basis van de resultaten van de schoolexamens wordt er in juni beslist of een examenkandidaat geslaagd is. Alle examenleerlingen en hun ouders en verzorgers ontvangen hierover vandaag meer informatie.
 • De leerlingbespreking van 31 maart en de studiedag op 4 mei gaan niet door. Wij vinden het van belang om onze leerlingen zoveel mogelijk te helpen met hun lesstof in deze moeilijke periode. Op 31 maart en 4 mei zullen er dus gewoon lessen volgens gemaakte afspraken plaatsvinden. 
 • De excursiedag op 20 mei gaat niet door en zal ook een normale schooldag worden.
 • Het Onderwijs op Afstand gaat steeds beter. We horen van collega’s dat ze het fijn vinden om hun leerlingen weer te zien en te horen maar ook van leerlingen komen dezelfde berichten. Fijn! 
 • En dan nog iets leuks in deze woelige tijden: volg onze Instagram-pagina ‘odulphuslyceumtilburg’!  Vanaf morgen, woensdag 25 maart zullen onze gymdocenten hier iedere dag bewegingsoefeningen aanbieden. Ook handig voor ouders, broertjes, zusjes  

 

Update 18 maart 12.45 uur

Sinds vandaag zijn we van start met het onderwijs op afstand. De eerste signalen zijn positief.

We gaan vandaag aandacht besteden aan de diverse kanalen waarop de lln info ontvangen. Docenten zijn enthousiast aan de slag gegaan, maar er  is een te grote verscheidenheid ontstaan in de informatiekanalen die door docenten worden gebruikt. Leerlingen en ouders geven aan dat ze de info wel ontvangen, maar soms door de bomen het bos niet zien. 

We vragen docenten en leerlingen gebruik maken van onderstaande richtlijn? Veel dank daarvoor!

  • Studiewijzers worden gedeeld via Hapara en zijn daardoor direct te vinden in je Google Drive, in het mapje van je vak. 
   In de studiewijzer staat wat je moet doen. Er komt geen huiswerk in Magister. Studiewijzer = dus het huiswerk.
  • Via de Google-agenda worden leerlingen uitgenodigd voor Google Hangout Meet (GHM) zodat ze een les op afstand kunnen volgen. Accepteer de uitnodiging als je wilt deelnemen.

 

 • In Magister zie je of de docent de hele klas wil zien of een groepje leerlingen

 

Voor de examenleerlingen kwam gisterenmiddag het bericht dat de schoolexamens hervat mogen worden. Zij en hun ouders en verzorgers hebben vandaag via een brief alle informatie ontvangen die ze in verband daarmee nodig hebben. We wensen hun heel veel succes. Zelden zal een lichting in zulke omstandigheden de (school)examens hebben afgerond.

Om die reden bespreken we met de Medezeggenschapsraad ons voorstel om hen een extra herkansing over deze laatste periode aan te bieden.

Met vragen en opmerkingen kunt u terecht op info@odulphus.nl; wij doen ons best zo snel mogelijk te reageren.

 

Update 17 maart 16.30 uur

Vanmiddag is er een brief gezonden aan alle leerlingen en hun ouder(s), verzorger(s) inzake informatie i.v.m. schoolsluiting ten gevolg van Corona. Deze brief vind u hier. Indien de link niet werkt kunt u de brief ook vinden onder het kopje 'ouders' en de subkop 'brieven' op onze website.

Update 16 maart 10.00 uur

 • Allereerst willen we iedereen bedanken voor alle begrip en medewerking in deze voor ons allen lastige periode. We ervaren dat als een grote steun.
 • Docenten werken vandaag en morgen aan het voorbereiden van onderwijs op afstand. Voor dit onderwijs op afstand zal een aangepast lesrooster komen. Meer informatie hierover volgt.
 • Vanzelfsprekend gaan de excursies die voor 1 en 2 april gepland waren niet door. 
 • De personeelsdag die voor 7 april was gepland gaat niet door. Mocht de school dan weer open zijn dan is 7 april dus een normale lesdag.
 • Gisteren hebben we aangegeven dat verdere informatie vandaag via een brief volgt; het is gezien de actuele ontwikkelingen ook mogelijk dat we deze brief morgen versturen. 

Met vragen en opmerkingen kunt u terecht op info@odulphus.nl; wij doen ons best zo snel mogelijk te reageren.

Update 16 maart 07.45 uur

Gisterenavond is meer informatie over het kabinetsbesluit bekend geworden: "Bij scholen kan de vraag leven of reeds geplande schoolexamens wel door mogen gaan. Omdat de situatie nog volop in ontwikkeling is, is besloten dat tot nader order scholen ook geen schoolexamens mogen afnemen."

Daarom gaan de schoolexamens en dossiertoetsen tot nader order niet door. We wachten nadere informatie af en houden jullie op de hoogte.

 

Update 15 maart 18.15 uur

Op last van het kabinet worden de scholen gesloten tot en met 6 april 2020. In verband daarmee heeft de schoolleiding zojuist besloten:

 • Voor de examenleerlingen (havo 5 en vwo 6) gaan de schoolexamens door volgens rooster; ook de mondelinge examens gaan door. Moet je hoesten of niezen, heb je keelpijn of koorts, blijf dan thuis. Inhaalmomenten staan, zoals in een eerder bericht te lezen valt, vanaf vrijdag 20 maart gepland.
 • De compo's van alle andere klassen vervallen.
 • Onderwijs op afstand gaat in vanaf woensdag 18 maart; meer informatie hierover volgt z.s.m.
 • Leerlingen die op school spullen in hun kluisje hebben liggen die ze thuis nodig hebben kunnen deze uiteraard op komen halen. 
 • Voor ouders die werken in vitale beroepen bestaat de gelegenheid hun kind naar school te laten komen. 
 • Ouders en leerlingen wordt gevraagd hun telefoonnummers in de app van Magister te controleren en zonodig aan te passen (in de app onder “mijn gegevens”). Het is in deze tijd belangrijk dat we iedereen zo nodig snel kunnen bereiken.
 • De vakdocentenavond voor de derde klassenzal telefonisch plaats vinden. Meer informatie volgt.

Alle ouders en leerlingen ontvangen morgen een brief met uitgebreidere informatie. 

Met vragen en opmerkingen kunt u terecht op info@odulphus.nl; wij doen ons best zo snel mogelijk te reageren.

 

Update 15 maart 17.00 uur

De schoolleiding heeft vanochtend vergaderd over mogelijke scenario's en actiepunten. 

Om 17.30 uur geeft het Ministerie van Onderwijs een persconferentie over het sluiten van scholen. De schoolleiding overlegt direct daarna over de verdere vormgeving van ons onderwijs. Een update volgt hier dan weer zo snel mogelijk.

Met vragen en opmerkingen kunt u terecht op info@odulphus.nl; wij doen ons best zo snel mogelijk te reageren.

 

Update 13 maart 09.30 uur

Hierbij de actuele informatie m.b.t. de gevolgen van het Corona-virus:

 • Tijdens de verlengde schooldag kunnen leerlingen onder begeleiding van een docent zelfstandig studeren op school. Met ingang van vandaag vervalt deze verlengde schooldag, zowel op havo als op vwo. Deze wordt in elk geval opgeschort tot en met 31 maart. Dit staat los van de reguliere lessen, deze vinden doorgang volgens rooster. 
 • Om te voorkomen dat u tevergeefs op de website moet kijken of er een nieuw bericht is zullen wij u voortaan een mailtje sturen als er nieuwe informatie rondom Corona op onze website staat. 

Met vragen en opmerkingen kunt u terecht op info@odulphus.nl; wij doen ons best zo snel mogelijk te reageren.

 

Update 12 maart 16.30 uur

De persconferentie van premier Rutte vanmiddag geeft op dit moment geen aanleiding tot het treffen van extra maatregelen. We wachten af ​​of er voor Noord-Brabant nog aanvullende maatregelen worden genomen.

 • Vandaag is besloten dat het inhalen van gemiste toetsen voor de leerlingen uit klas 4 tot en met 6 gaat plaatsvinden vanaf vrijdag 20 maart tot en met vrijdag 27 maart. De vakken worden daarbij ingehaald in de volgorde die ze hadden in de compoweek: dus de vakken die op woensdag 11 maart in het comporooster stonden worden ingehaald op 20 maart; de vakken van 12 maart worden ingehaald op 23 maart enzovoort. De tijdstippen kunnen wel anders zijn; daarover ontvangen de leerlingen nadere informatie. Leerlingen die een toets moeten inhalen hebben de middag daarvoor vanaf 13.00 uur studieverlof.
 • Komende maandag wordt een besluit genomen over de activiteiten die in de maand april staan ​​gepland, waaronder een flink aantal excursies op 2 april.

We worden regelmatig geconfronteerd met nepnieuws. Als u informatie zelf kunt controleren, probeert u dat dan. Lukt dat niet en twijfelt u aan een bericht: meld het ons. U kunt dat doen op het vertrouwde adres voor al uw vragen en opmerkingen: info@odulphus.nl. We proberen zo snel mogelijk te reageren.

 

Update 11 maart 14.45 uur

 • Vandaag is de compoweek op school begonnen. Het aantal afwezige leerlingen viel mee ten opzichte van maandag. Wat betreft afwezige medewerkers: we slagen er in de compoweek “normaal” te laten verlopen.
 • Alle leerlingen ontvangen vandaag via Magister een mailbericht over "Leren op afstand" . Gezien het feit dat er leerlingen en docenten preventief thuis zijn op advies van het RIVM is het belangrijk dat het onderwijs door te laten gaan waar het kan. Onze insteek is dat we leerlingen mogelijk kunnen geven aan het eind van het jaar met een voldoende niveau over te gaan; voor de examenkandidaten zijn goede laatste maanden voor het Centraal Schriftelijk Examen natuurlijk helemaal belangrijk.

             Heel in het kort :

  1. De komende 10 dagen plaatsen we in de persoonlijke Googledrive van elke leerling, voor ieder vak studiewijzers . Daarin kan de leerling zien wat het werk is, welke doelen op welk niveau beheerst moeten worden en hoe je kunt checken of je die doelen hebt bereikt. Leerlingen van V5 en V6 hebben nog niet allemaal een chromebook. Zij horen van hun eigen docenten hoe deze het onderwijs op afstand organiseren.
  2. In de Google schoolagenda verschijnen momenten waarop de docent beschikbaar is op op afstand te begeleiden. Deze tijden zullen voor een groot deel waarin met de tijden uit de haan, zeker als deze docent op school is.
  3. Met de applicatie Hangouts Meet kunnen leerlingen die vastlopen met het werk in de studiewijzer live hulp inroepen van hun docent.

Op deze manier kunnen leerlingen en docenten vanuit huis werken zonder achterstand op te lopen. In deze vorm van onderwijs is de docent organisator van onderwijs en vragen wij van de leerling best wat verantwoordelijkheid .

Alle secties zijn nu in het weer om de voorbereidingen te treffen voor deze manier van onderwijs. Het zal duidelijk zijn dat dit voor ons ook nieuw is en er zal dan ook best wat misgaan. Vanuit het perspectief van leerlingen en ouders / verzorgers kunnen we veel opsteken, dus als je ideeën hebt om deze aanpak te verrijken, dan horen we graag: info@odulphus.nl 

 • Voor de periode tot eind maart hebben we de volgende activiteiten geannuleerd :

* 16/3 stagedag 3havo 

* 26/3 europese dag leerjaar 3

* 27 maart Van Abbedebat

We doen dit om de kans op verspreiding van het virus te verkleinen; ook denken we dat alle aandacht in de komende periode nodig is voor het in goede banen leiden van de school en het onderwijs.

Heeft u vragen op opmerkingen naar aanleiding van deze update: info@odulphus.nl 

 

Update 10 maart 10.25 uur

Over de volgende zaken willen we u informeren.

 • De lezing van Novilo die vanavond zou gedragen is geannuleerd; wie zich hiervoor heeft aangenomen wordt daarvan ook per mail op de hoogte gesteld.
 • Het bezoek aan de theatervoorstelling Petit Nicolas vrijdag zoals in Etten-leur is geannuleerd.
 • In Verband met de Drukte bij our receptie verzoeken wij u Vriendelijk OM Algemene vragen Omtrent Corona Niet aan hen te Stellen. Daarvoor is een landelijk nummer beschikbaar: 0800-1351.
 • Morgen start de compoweek; ziek melden graag via de Magister app.
 • Naar aanlelding van het bericht van het kabinet bereiden we noodscenario's voor. U wordt daarover geïnformeerd wanneer dat aan de orde komen.

Met vragen en opmerkingen kunt u terecht op info@odulphus.nl; wij doen ons best zo snel mogelijk te reageren.

 

Update 9 maart 14.30 uur

Allereerst willen we iedereen bedanken voor de positieve wijze waarop er wordt meegewerkt en meegeleefd in deze lastige situatie. 

Deze update gaat met naam over de compoweek die woensdag start. De compoweek gaat door. Daarbij zijn de volgende punten van belang:

 • De richtlijnen van het RIVM gelden onverkort. Dus kom niet naar school als je verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom pas weer naar school als de klachten 24 uur weg zijn. 
 • Voor de examenleerlingen geldt dat alle toetsen die ze eventueel moeten missen inhalen. Alle gemiste toetsen worden ingehaald vóór de herkansingen van 6 april. Voor het inhalen volgt een apart schema. 
 • Voor de leerlingen uit 4 havo en 5 vwo geldt dat alle gemiste compo's ingehaald moeten worden. Dit gebeurt in overleg met de leerlingcoördinatoren. 
 • Voor de leerlingen uit vwo 1 t / m 4 geldt dat gemiste compo's ingehaald worden als de docent dit nodig vond. 
 • De leerlingen uit havo 1 t / m 3 hebben geen compoweek; zij hebben les volgens het rooster. 

Met vragen en opmerkingen kunt u terecht op info@odulphus.nl; wij doen ons best zo snel mogelijk te reageren.

Update 8 maart 16.45 uur

We hebben vanmiddag te horen gekregen van de directeur van de GGD dat een tweede leerling van onze school is besmet met het Corona-virus. Deze leerling is afgelopen week op school geweest.

Alle leerlingen uit de klas van deze leerling en hun ouders / verzorgers zijn via mail geïnformeerd.

Het advies van de GGD aan de school is:

 • De school kan open blijven.
 • Leerlingen en medewerkers moeten het meest recente advies van de GGD volgen en dus bij verkoudheid, hoesten of koorts de sociale contacten beperken en mogelijk mogelijk thuis blijven. Een fwezig melden? Graag via de Magister app. 
 • Leerlingen uit de klas van de besmette leerling mogen naar school komen als zij geen klachten hebben, en ook bijv. naar de sportclub gaan. Hebben of krijgen ze wel klachten dan moeten ze contact opnemen met de huisarts.

Tenslotte: wij doen als school ons uiterste best om zoveel mogelijk de privacy van onze leerlingen en medewerkers te respecteren. Dat beperkt ons soms in de informatie die we kunnen doorgeven. We vragen daarvoor begrip. En we vragen onze medewerkers en onze leerlingen om ook respect te hebben voor ieders privacy. Ouder (s), verzorger (s) willen wij vragen dit thuis te bespreken.

Met vragen en opmerkingen kunt u terecht op info@odulphus.nl; wij doen ons best zo snel mogelijk te reageren.

Update 8 maart 09.30 uur

We zijn nu ruim een ​​week verder na de eerste besmetting van het coronavirus in Nederland. Afgelopen vrijdag heeft het RIVM een nieuwe aanwijzing voor inwoners Noord-Brabant gecommuniceerd en adviseren zij voor inwoners van Noord-Brabant om bij verkoudheid, hoesten of koorts de sociale contacten te beperken en dus mogelijk mogelijk thuis te blijven. Zie onze update van 6 maart voor de volledige tekst.

Dit advies geldt gedurende de steekproef die op dit moment in Brabant wordt gehouden. De verwachting is dat de uitslag in de loop van de komende week bekend wordt. Daarom doen we een beroep op ieders verantwoordelijkheid om mede te zorgen dat we de risico's op besmetting op school zo klein mogelijk maken.

Hierbij verzoek ik leerlingen die één van deze klachten hebben niet naar school te komen. Pas als de klachten 24 uur weg zijn, is het wenselijk weer op school te komen. Om een ​​helder beeld te hebben van de omvang van de situatie vraag ik u om bij de ziekmelding van uw zoon of dochter aan te geven of het is wegens de aangepaste RIVM-maatregel van dat het een normale ziekmelding betreft. Omdat we niet weten om hoeveel gevallen het gaat verzoek ik u komende week ziekmeldingen via de Magisterapp door te geven. Daarmee voorkomen we mogelijke overbelasting van de telefoonlijnen

Mocht er sprake zijn van toetsen van schoolexamens kan ik u geruststellen. Dat gaan we oplossen en bespreken op het moment dat uw soort weer op school is. Ook kunnen de omstandigheden een verhoogde lesuitval veroorzaken wegens eventuele ziekmelding van collega's. We gaan ons uiterste best dit tot een minimum te beperken maar de veiligheid en gezondheid van een ieder staat in deze natuurlijk voorop. Ik heb er alle vertrouwen in dat u eerder begrip heeft.

Ik wens de mensen die zich niet lekker voelen een voorspoedig herstel en hoop dat we weer snel terug kunnen naar normale omstandigheden. Mochten er wijzigingen zijn, dan direct informeren via de website.

Zoals steeds kunt u met vragen en opmerkingen terecht op info@odulphus.nl; wij doen ons best zo snel mogelijk te reageren.

 

Update 6 maart 20.35 uur

Van de website van het RIVM nemen we de volgende informatie over:

"Het RIVM  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu   adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Om de mogelijke verspreiding in deze provincie in kaart te brengen, start het RIVM morgen een steekproef naar COVID-19.

Van het grootste deel van de patiënten in Nederland is de bron bekend. De meeste patiënten zijn in Italië geweest, of hebben contact gehad met een bevestigde patiënt. Van de patiënten waarvan geen bron bekend is, is afkomstig van welke nog onderzocht wordt, komt het merendeel uit Brabant of heeft een link met deze provincie. Om na te gaan in hoeverre er sprake is van verspreiding van het virus in de provincie, start het RIVM morgenochtend met een steekproef waarbij getest wordt op het nieuwe coronavirus.

Het RIVM vraagt ​​inwoners van Noord-Brabant met een verkoudheid, die hoesten of koorts hebben hun sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden. Werk bijvoorbeeld thuis, ga niet op bezoek bij anderen of naar plekken waar veel mensen samenkomen. Mocht je klachten hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zo veel mogelijk afstand te houden tot anderen. Hierdoor is de kans op onopgemerkt het virus te herkennen. Bel uw huisarts alleen als uw klachten verergeren. "

De verwachting is dat er na de steekproeven meer duidelijkheid en communicatie vanuit het RIVM komt over het handelingsperspectief. We houden u op de hoogte.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen of opmerkingen: mail naar info@odulphus.nl

 

Update 6 maart 13.15 uur

Gelet op de ontwikkelingen met betrekking tot de verspreiding van het Corona-virus in onze regio heeft de directie vandaag helaas het besluit moet nemen de uitwisselingen voor de derde klassen niet door te laten gaan. 

 

Update 6 maart 09.45 uur

Naar aanleiding van de update van gisteren hebben we een aantal reacties gehad. Daaruit spreekt vooral bezorgdheid en geconstrueerde en de vraag om meer informatie daarop. 
Vanzelfsprekend delen wij die zorgen. Wij zijn in onze communicatie zo open mogelijk, maar moeten ook rekening houden met het recht op privacy van betrokkenen.  
De drie leerlingen die op advies van de GGD preventief thuis blijven worden door de GGD actief gevolgd; Indien nodig worden ze getest.Wij handelen naar de richtlijnen van de GGD.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen of opmerkingen: mail naar info@odulphus.nl

 

Update 5 maart 20.20 uur uur

Door de GGD is gisteren bij één leerling van school een besmetting met het Corona-virus geconstateerd. Deze leerling is afgelopen week niet op school geweest omdat hij met klachten uit Noord-Italië terugkwam.

Drie andere leerlingen blijven op aangeven van de GGD preventief thuis. Zij zullen door de GGD getest worden op aanwezigheid van het virus als daar op basis van de richtlijnen die aanleiding is.

We zijn in overleg om te bekijken op welke wijze we de gevolgen voor deze leerlingen (we starten volgende week met de compoweek) zo goed mogelijk kunnen opvangen.

De GGD-arts heeft ons laten weten dat op basis van de huidige richtlijnen geen verdere maatregelen door school genomen kunnen worden, anders dan die al zijn uitgezet.

Uiteraard wensen wij onze leerlingen die nu thuis moeten zitten veel beterschap resp. sterkte teen.

We hopen u hiermee voldoende informatie hebben gegeven. Mocht u nog geen vragen hebben dan kunt u contact opnemen met info@odulphus.nl

 

Update 3 maart 09.15 uur

 • We zullen vandaag nog nooit alle ouder (s) / verzorger (s) en leerlingen mailen om aan te geven dat de website de plaats is waar actuele informatie staat.
 • We hebben enkele opmerkingen gehad over onvoldoende zeep en handdoeken in de toiletruimtes. Dit was gisteren nog een kwestie van inregelen. Er wordt vanaf vandaag op vijf momenten per dag gecontroleerd en zo nodig aangevuld. Leerlingen en medewerkers vragen we om te melden bij de receptie als de zeep op is en / of de handdoekenrol leeg is.

 

Update 2 maart

De schoolleiding heeft vandaag een extra overleg gehad over de situatie rond het Corona-virus. Daaruit de volgende punten:

 1. We zullen de websites van het RIVM ( www.rivm.nl ) en het GGD-Hart voor Brabant ( www.ggdhvb.nl ) dagelijks checken en zo nodig de berichtgeving op website actualiseren . U vindt in de kop van betreffend nieuwsbericht steeds de datum van de laatste update. We stemmen ons beleid af met de Tilburgse scholen.
 2. Aanvullende informatie van de website van het RIVM: ben je op vakantie geweest in een gebied waar COVID-19 heerst en heb je nu klachten, dan is het advies: Houd je gezondheid in de gaten. Als je verkoudheidsklachten hebt, blijf thuis om uit te zieken en om anderen niet te besmetten. Als de klachten erger worden, bel dan de huisarts.

 3. Geen handen schudden is op dit moment een verstandig advies voor iedereen. Sorry jarigen!
 4. Deze week vinden op dinsdag en donderdag de aanmeldingen plaats voor de nieuwe leerlingen. Deze aanmeldingen gaan door. Wel nemen we een aantal voorzorgsmaatregelen op hygiënisch gebied.
 5. Vanaf 11 maart vindt de compoweek plaats. Op dit moment zijn er hiervoor nog geen consequenties en zal deze gewoon doorgaan. 
 6. Met Asito hebben we afspraken over extra schoonmaak. Binnen school zijn instructies opgehangen over het handen wassen.
 7. Over de uitwisselingen in leerjaar 3 (de tegenbezoeken aan Tilburg die vanaf 22 maart starten) nemen we volgende week maandag een defintief besluit. De Italiaanse regering heeft alle schoolreizen tot nader order verboden.
 8. Als leerlingen in de klas een mondkapje op willen zetten is dat prima, maar het wordt niet gebruikt door het RIVM.
 9. De sectie biologie  heeft een mooi initiatief genomen en gaat in alle klassen informatie geven over het Covid-19-virus om spookverhalen tegen te gaan. Ze baseren zich daarbij op informatie van het RIVM en de WHO.
 10. Heeft u vragen of opmerkingen : mailt u dan gerust naar info@odulphus.nl

 

Bericht 1 maart

In aanvulling op de mail die we u op 28 februari stuurden over de situatie rond het Corona-virus geven wij u hierbij een update naar aanleiding van de laatst bekende informatie.

Op de eerste plaats nogmaals de preventieve maatregelen die het RIVM noemt:
De belangrijke maatregelen die je kunt nemen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Het zijn:
Was je handen regelmatig
Hoest en
nies in de binnenkant van je elleboog Gebruik papieren zakdoekjes. Toevoeging Odulphuslyceum : zorg dat je papieren zakdoekjes bij je hebt.
Bron: www.rivm.nl , 1 maart, 18.37 uur

Wanneer is het verstandig om niet naar school te komen ? Ook hier de informatie van het RIVM:
Als je in Nederland verkouden bent of longklachten hebben, hoef je je meestal geen zorgen te maken dat je het nieuwe coronavirus hebt. De kans is veel groter dat je gewoon griep hebt van een ander verkoudheidsvirus.
Neem telefonisch contact op met uw huisarts van de lokale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst als je:

 • Koorts heeft met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)
 • En de afgelopen twee weken in een land / regio zijn gebogen met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus:
  • China (inclusief Hong Kong en Macau)
  • Singapore
  • Zuid-Korea
  • Ik rende
  • de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.
 • Van de afgelopen twee weken heeft u contact gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.

Bron: www.rivm.nl, 1 maart, 18.37 uur
In deze gevallen is het niet verstandig om naar school te komen, maar het advies van de huisarts te volgen.

Nieuwe informatie: volg de website van school
Uiteraard blijven wij de situatie op de voet volgen en houden we u via de website op de hoogte wanneer nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding geven geven.

 

Terug naar overzicht