Internationalisering met oog voor het milieu
vrijdag 21 februari 2020

Internationalisering staat bij het Odulphus hoog in het vaandel, wat we willen onze leerlingen voorbereiden op hun functioneren als 'citizen' in de 'global village'. Maar onze internationale activiteiten houden ook in dat we reizen. En dat botst natuurlijk met een ander belangrijk aspect van onze educatie en onze maatschappij: het milieu. 

Sinds het nieuwe jaar hebben leerlingen daarom de optie om bij iedere mobiliteit aan te geven of ze hun reis qua Co2 willen compenseren. Dit is dus niet verplicht. We gebruiken hiervoor vooralsnog Greenseat.com. Zij berekenen de Co2 uitstoot en zetten dat om in een compensatiebedrag. Dit wordt door de ouders/verzorgers/ leerlingen betaald en zij steunen hiermee duurzame klimaatprojecten in 3e wereldlanden waarbij er een aanzienlijke Co2 reductie plaatsvindt. 

Zie https://greenseat.nl/klimaatprojecten/

Ondanks de vrijwillige insteek is de animo onder de leerlingen en ouders/verzorgers groot. Bij de China-uitwisseling (verzet naar September) neemt circa 1/3 deel en ook 2 leerlingen die in januari bij de ISSF science conferentie in Thailand waren doen mee. (foto: Inge van Grinsven en Anna Martens, beide V6)

In de toekomst hopen we dat de animo hiervoor verder toeneemt zodat we uiteindelijk alle reizen en uitwisselingen qua Co2 kunnen compenseren. Doet u ook mee?

 

Info:

Greenseat is lid van de Climate Neutral Group (CNG) welke weer lid is van ICROA, the International Carbon Reduction and Offset Alliance. Uitsluitend Gold Standard en VCS gecertificeerde projecten worden gesteund.

Co2 compensatie voor een retourvlucht naar Shanghai bedraagt momenteel €14,28 p.p.

Terug naar overzicht