Kerstviering leerlingen
woensdag 11 december 2019

Op vrijdag 20 december vindt de jaarlijkse Kerstviering voor leerlingen van het Odulphuslyceum plaats. Nadat we drie jaar geleden een sponsorloop hebben gehad gaan de leerlingen dit jaar opnieuw bewegen voor het goede doel. De sectie LO gaat op en binnen de atletiekbaan van Attilla een scala aan beweegmogelijkheden realiseren waarvoor leerlingen zich hebben kunnen inschrijven.

De leerlingen halen met hun acties geld op voor drie goede doelen die we steunen, oplopend van heel dichtbij naar verder weg.

 

1. Heel dichtbij: het Odulphus Ondersteuningsfonds. Het Odulphus Ondersteuningsfonds ondersteunt leerlingen waarvan de ouders niet (volledig) in staat zijn om deelname aan schoolactiviteiten te bekostigen; 5% van de totale opbrengst gaat naar dit fonds. 

2. Iets verder weg: de Voedselbank in Tilburg. Vanaf 25 november staan in beide gebouwen de tafels weer klaar om allerlei lang houdbare producten te ontvangen die vervolgens naar de voedselbank gaan. Als voorbeeld: rijst, pasta, pastasaus, koffie, thee, soep, groenten in blik etc. Hierdoor bezorgen we veel gezinnen in Tilburg en omgeving een wat luxere Kerst. Leerlingen kunnen eens wat van hun zakgeld gebruiken en zo de medemens helpen; of ze kijken hun ouder(s), verzorger(s) lief aan en winkelen thuis in de voorraadkast. 

3. Nog verder weg: voor het derde jaar op rij steunen we als school de Parikrma Foundation in Bangalore India. In januari 2020 gaan zes leerlingen van onze school in India vrijwilligerswerk doen voor deze Foundation. Met de opbrengsten van vorige schooljaren hebben we een klas geadopteerd. Dat betekent concreet dat 35 kinderen 4 jaar lang onderwijs en voeding kunnen krijgen van het bedrag dat we tot nu toe opgehaald hebben. De Parikrma Foundation zorgt voor onderwijs, voeding en gezondheidszorg voor de allerarmsten kinderen uit de sloppenwijken van Bangalore. Kinderen die allemaal onder de armoedegrens ($ 1,90 per dag) leven. Met onze steun kan deze Foundation haar werk weer een beetje uitbreiden; 95% van de opbrengst gaat naar dit doel.

We hopen natuurlijk op een geweldige opbrengst voor deze drie mooie doelen!

Terug naar overzicht