Iris Pfrommer nieuwe rector Odulphuslyceum
dinsdag 04 juni 2024

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft Iris Pfrommer benoemd tot rector van het Odulphuslyceum in Tilburg. Op dit moment is zij adjunct-directeur Creative Innovation bij Avans Hogeschool. Iris start op 1 september 2024 in haar nieuwe functie. Zij volgt Ard van Aken op die sinds 1 mei het rectoraat van het Odulphuslyceum waarneemt.


Iris werkt sinds 2011 bij Avans Hogeschool. Ze startte haar Avans-loopbaan als docent Communicatie. In de jaren die volgden, ontwikkelde ze in diverse rollen haar leidinggevende kwaliteiten. Vanaf 2019 zat zij als manager van de opleiding Communicatie in het managementteam van de academie. Momenteel is zij adjunct-directeur. Iris rondde in 2023 haar master Management of Education bij Tias af met een thesis over professionele ruimte. Een mooie aanvulling op haar master Communicatie- en informatiewetenschappen die ze na haar vwo behaalde bij Tilburg University.


Over haar overstap zegt zij: “Na 13 jaar ben ik er klaar voor mijn horizon te verbreden en mijn
opgedane kennis en ervaring in te zetten voor het vo. Weliswaar een andere tak dan het hbo, maar
niettemin onderdeel van de mooiste sector die bestaat: het onderwijs. Wat mij daarbij drijft is dat
ik erin geloof dat iedereen een talent heeft dat ingezet kan én moet worden voor de maatschappij.
En het is aan ons om jonge mensen dat talent te laten ontplooien.”


Jos Kusters, voorzitter Raad van Bestuur: “Tijdens de sollicitatieprocedure viel Iris op door haar
passie voor onderwijs en haar enthousiaste en mensgerichte persoonlijkheid. Haar kennis van het
hbo en communicatie-achtergrond zijn heel goed bruikbaar voor de implementatie van onze nieuwe
Koers2030: ‘Samen groeien’. We hebben er alle vertrouwen in dat zij snel zal ingroeien in het vo
en bij het Odulphuslyceum.” 


Iris woont met haar man en vier kinderen in Dongen. Naast haar werk treedt Iris graag op als
zangeres.


Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in
voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium, ontwikkelen de talenten
van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de
leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van
vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en
daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van
schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar
profiteren onze leerlingen van. Zie ook www.omo.nl

Terug naar overzicht