Mobieltjes niet langer toegestaan in de klas
dinsdag 18 juli 2023

Beste leerling, ouder/verzorger, collega,

In mijn vorige bericht gaf ik aan dat we na de vakantie terug zouden komen op het beleid dat we gaan voeren op het gebied van mobieltjes op school. Omdat de knoop inmiddels is doorgehakt wil ik jullie toch graag zo net voor de vakantie nog informeren over hoe we daar in het nieuwe schooljaar mee omgaan. Dan kun je je daar alvast op voorbereiden. Het zal even wennen zijn, voor ons allemaal, omdat het anders is dan dat we gewend zijn. Maar ik weet zeker dat we hier samen een mooie modus in kunnen vinden in het belang van het onderwijs dat we willen bieden.

Mobieltjes niet langer toegestaan in de klas
(Dus je hebt je schoolpas nodig voor het openen van je kluisje)

Er is veel over geschreven en gesproken. In de media, in schoolkantines, personeelskamers, de MR, leerlingparlementen, in de Tweede Kamer, verjaardagen, d’r zijn maar weinig plekken waar het er niet over is gegaan. En nu is het dan zover: er is een knoop doorgehakt door betrokken (overkoepelende) organisaties en het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen. Het ministerie van OCW schrijft hierover het volgende:

“Mobiele telefoons niet toegestaan in de klas
Mobiele telefoons en ook tablets of smartwatches mogen vanaf 1 januari 2024 niet meer in de klas op de middelbare school. Mobiele telefoons leiden af en zorgen ervoor dat leerlingen slechter presteren. "Scholen moeten hier zelf afspraken over maken met leraren, ouders en leerlingen zodat iedereen in de school precies weet wat wel en niet mag.”

Het hele artikel is terug te lezen via deze link. En daarin staan ook verwijzingen naar onderzoeken en andere artikelen die hebben bijgedragen om tot dit dringende advies te komen. De laatste zin van bovenstaande alinea is natuurlijk van belang. Het op termijn overgaan tot een daadwerkelijk verbod blijft tot de mogelijkheden behoren, aldus het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen. 

Vooruitlopend op 1 januari 2024 willen we in het nieuwe schooljaar op het Odulphuslyceum met de volgende afspraken starten. Deze afspraken evalueren we in november 2023 om vervolgens in december met de definitieve regels te komen die ingaan op 1 januari 2024. Deze afspraken worden dan opgenomen in het leerlingenstatuut.

  1. Een telefoon is niet toegestaan in de klas, maar ligt gedurende de lessen in het kluisje.
  2. Tijdens pauzes en tussenuren zijn mobieltjes toegestaan.
  3. We zetten op school in de les chromebooks in als primair device om onze educatieve doelen te bereiken. In uitzonderlijke gevallen kan een docent vooraf aangeven dat mobiele telefoons voor educatieve doeleinden (kunnen) worden ingezet.  
  4. Een smartwatch mag vooralsnog in de klas, tenminste als deze geen verbinding heeft met de telefoon gedurende de les en niet zorgt voor afleiding. 
  5. Schoolkluisjes kunnen niet langer geopend worden met een mobieltje, maar alleen maar met de schoolpas. Bewaar deze goed!*
    (*Nieuwe leerlingen ontvangen de schoolpas op de eerste schooldag)

Aanvullend:

  1. Het delen van foto- en videomateriaal van leerlingen en collega’s van het Odulphuslyceum is zonder toestemming van betrokkenen niet toegestaan. (Zie ook deze link naar het protocol/beleid).

Als een leerling in de klas toch een telefoon bij zich heeft, wordt deze in beslag genomen. Deze telefoon kan na het laatste lesuur worden opgehaald bij de conciërge. Bij herhaling gaat de mentor, of coördinator, in gesprek met leerling en ouder(s)/verzorger(s) over hoe het patroon kan worden doorbroken. 

We hopen op deze manier ervaring op te doen met deze afspraken en welke mogelijke aanpassingen wenselijk zijn om het effect en de naleving van deze afspraken te optimaliseren. Natuurlijk rekenen we op ieders begrip, steun en medewerking om van deze interventie een succes te maken. Mocht je ideeën, of aanvullingen hebben, dan staan we hier voor open en horen we die graag.

Namens team Odulphus, 

 

Jeroen Zeeuwen 

Rector

Terug naar overzicht