Ecologie excursie naar Moerenburg met havo 3
woensdag 31 mei 2023

Havo 3 leerlingen die doorgaan met het vak biologie in klas 4, zijn deze week met hun biologiedocenten naar Moerenburg geweest. Dit was vroeger een voedselarm, nat, beekdallandschap met kenmerkende soorten zoals klokjesgentiaan, grote pimpernel, waterral en nachtegaal. Helaas allemaal verdwenen. Nu is het - naast een kleinschalig agrarisch gebied - ook een landschapspark waar natuurherstellende ingrepen zijn verricht zodat de biodiversiteit kan toenemen en natuurontwikkeling prioriteit krijgt.
Dat natuurherstellende ingrepen werken, zie je bijvoorbeeld aan de toename van de ijsvogeltjes in het gebied. We hadden prachtig weer en werden welkom geheten door o.a. de scholeksters, kleine karekieten, ooievaars, konijnen, weidebeekjuffers, grasmussen, kuifeenden en we hebben zelfs een uitbundige maretak en de brede wespenorchis gezien!

Terug naar overzicht

Ander nieuws

125 jaar Odulphuslyceum
woensdag 06 september 2023
Kom je ook? Meeloopmiddag groep 8!
woensdag 05 juli 2023
Pre-gymnasium voor groep 8
donderdag 15 juni 2023
Leerlingparlement & Burgerschap
dinsdag 26 september 2023
Finale Wiskunde Olympiade
vrijdag 15 september 2023
Openstaande vacatures
vrijdag 01 september 2023
We gaan weer van start!
vrijdag 25 augustus 2023
Veilige honken
vrijdag 25 augustus 2023
Fijne vakantie!
dinsdag 18 juli 2023