Biologie excursie naar Moerenburg met havo 3
maandag 03 juni 2024

Havo 3 leerlingen die doorgaan met het vak biologie in klas 4, zijn deze week met hun biologiedocent mevrouw Verheggen naar Moerenburg geweest. Dit was vroeger een voedselarm, nat, beekdallandschap met kenmerkende soorten zoals klokjesgentiaan, grote pimpernel, waterral en nachtegaal. Helaas allemaal verdwenen. Nu is het - naast een kleinschalig agrarisch gebied - ook een landschapspark waar natuurherstellende ingrepen zijn verricht, zodat de biodiversiteit kan toenemen en natuurontwikkeling prioriteit krijgt.


Dat natuurherstellende ingrepen werken, zie je bijvoorbeeld aan de toename van de ijsvogeltjes in het gebied. We hadden prachtig weer en werden welkom geheten door o.a. spotvogels, scholeksters, kleine karekieten,  weidebeekjuffers, grasmussen, kuifeenden en we hebben zelfs een geelbuikschildpad gezien. Een (invasieve) exoot die hier natuurlijk niet thuishoort, maar door iemand gedumpt is. 

Terug naar overzicht