Odulphus in het nieuws
vrijdag 20 januari 2023

Op vrijdag 13 januari heeft er zich een uiterst nare situatie voorgedaan. Tussen twee leerlingen en twee collega's zijn ernsige woorden over en weer gevallen en dat heeft uiteindelijk geleid tot een handgemeen.Het mag duidelijk zijn dat we op school geen agressie en fysiek geweld tolereren 

Daar komt nog bij dat deze situatie door leerlingen (deels) gefilmd en daarna gedeeld is onder leerlingen. Helaas is het filmje via social media viraal gegaan. Deze situatie kent alleen maar verliezers en dat betreuren we enorm.

Afgelopen dagen hebben we gebruikt om helder te krijgen wat er zich nu precies heeft afgespeeld. Gesprekken met alle betrokkenen maken dit steeds duidelijker. Een compleet beeld is de basis voor consequenties die passen binnen wettelijke kaders. 

Inmiddels is, onze invloed daarop is zeer beperkt, het filmpje een eigen leven gaan leiden.Dat zorgt voor aandacht vanuit de politiek en verschillende media. Daar waar we kunnen, proberen we een nuancerende boodschap af te geven die recht doet aan de bredere context waarin deze specifieke situatie is ontstaan. We koppelen hier ook een waarschuwing aan naar onze leerlingen, want een filmpje als deze gaat nooit meer van het internet af en het delen kan, gezien de AVG, zelfs strafbaar zijn. We behandelen het onderwerp in de lessen mediawijsheid en burgerschap.

Odulphus is een school waar iedereen zichzelf moet kunnen zijn. We hechten er veel waarde aan dat we ons met elkaar realiseren dat veiligheid voor iedereen en dus het jezelf kunnen zijn, alleen kan als we ons daar samen op basis van wederzijds respect hard voor maken. 

 

Terug naar overzicht