Aftrap MDT-project Kunst & Cultuur voor 5 vwo
vrijdag 23 september 2022

Afgelopen week was de aftrap van het MDT-project Kunst & Cultuur op onze school, waarmee leerlingen uit 5 vwo de komende weken aan de slag gaan. Dit project bestaat uit twee delen. In deel 1 gaan groepjes leerlingen in gesprek met een 60+'er over een bepaald thema. Denk aan thema's als liefde, vriendschap, geloof of ouder-kindrelatie. Dit doen zij aan de hand van quotes uit gelezen boeken, passend bij het gekozen thema. Bijvoorbeeld een quote uit Het diner van Herman Koch bij het thema ouder-kindrelatie:

'Alle gelukkige gezinnen lijken op elkaar, 
elk ongelukkig gezin is ongelukkig op zijn eigen wijze.'
Het diner - Herman Koch 

De gesprekken die leerlingen met oudere vertellers hebben over hun thema, werken ze uit in verhalen die worden gebundeld in een magazine. Hiervoor krijgen ze twee workshops in de projectweek: een fotografie- en een schrijfworkshop. De ouderen ontvangen vervolgens het magazine met alle verhalen en foto's.

Met deel 2 gaan leerlingen in april aan de slag. De verhalen worden dan verfilmd en ook weer getoond aan de oudere vertellers. De aanpak in dit project dwingt leerlingen om buiten hun gebruikelijke kaders te denken en informatie van een 'ervaren oudere' te verwerken in een verhaal.

Meer weten? Zie: https://www.mdtcultuurenkunst.nl/voor-scholen/

MDT is de afkorting van maatschappelijke diensttijd. Met deelname aan MDT-projecten ontdekken jongeren hun talenten en doen zij tegelijkertijd iets goed voor een ander.

Terug naar overzicht