Wiskunde B-dag
vrijdag 16 november 2018

WAT IS DE WISKUNDE B-DAG?

De Wiskunde B-dag is een 1-daagse opdracht voor op school voor teams uit 5-havo en 5/6-havo/vwo met wiskunde B in hun profiel. Leerlingen werken in teams van 3 of 4 de hele dag aan een wiskundig probleem. Aan het eind van de dag presenteert elk team zijn oplossing in de vorm van een werkstuk.

Het probleem heeft vaak een technische of wetenschappelijke context. De nadruk ligt op de te gebruiken wiskunde, maar er wordt zeker ook een beroep gedaan op wiskundige creativiteit. Het vinden van patronen, kritisch beschouwen van modellen, logisch redeneren en argumenteren staan centraal in de opdracht.

Dit jaar hebben op onze school drie enthousiaste teams mee gedaan.

Terug naar overzicht