Afscheid Henk ter Velde
dinsdag 06 november 2018

Ruim 39 jaar is de heer Henk ter Velde als docent Duits verbonden geweest aan ons Odulphus. Met grote betrokkenheid heeft hij zich in die jaren ingezet voor het vak Duits en onder andere de interne en externe communicatie, het mede vormgeven van de medezeggenschapsraad en het opzetten alsmede begeleiden van verschillende schoolreizen.

Per 1 november geniet hij van zijn welverdiend pensioen. Na een bondig officieel afscheid door het personeel, heeft hij zijn pensionering in kleine kring gevierd. We danken hem voor zijn betrokkenheid bij Odulphus, leerlingen, ouders, verzorgers en collega's en wensen hem veel plezier als gepensioneerde.

Terug naar overzicht