Schaken of oefenen voor Wiskunde Olympiade op maandagen 9e uur: 15:30 – 16:15
dinsdag 19 oktober 2021

Dit jaar worden de wiskunde excellentielessen ingevuld met schaakles of het oefenen voor de wiskunde olympiade.

Schaken

Met schaken leer je veel, zoals logisch nadenken, problemen oplossen, creatief denken, analyseren en vooruitdenken. Daarnaast is het een moeilijk spel met oneindig veel uitdaging. Dus ook als je op zoek bent naar extra uitdaging is schaken heel geschikt. Door tegen elkaar te spelen leer je bovendien omgaan met fouten maken, ervan leren, omgaan met verlies en winst, geduld bewaren en je verplaatsen in een ander.

Schaken is geschikt voor leerlingen van uiteenlopend niveau, van de 1e t/m de 6e klas. Iedereen kan op zijn eigen niveau en eigen tempo aan de slag. Er wordt lesgegeven op verschillend niveau waarbij we aansluiten bij de leerlingen die zich aanmelden. Je kunt dus meedoen als je de spelregels nog niet kent, maar ook als je al meerdere jaren bij een schaakclub zit, en iedereen daartussen in! Er zijn wel beperkte plaatsen beschikbaar, dus meld je snel aan.

Er zal lesgegeven worden volgens de stappenmethode, dat is de officiële leermethode van de Nederlandse schaakbond. Naast les en oefenen (je krijgt een werkboek) zal er ook tijd zijn om tegen elkaar te spelen. De schaakles wordt gegeven door mevrouw Patricia de Wit. Zij is wiskunde docent en gediplomeerd schaakinstructeur. Ook leerlingen die zelf al wat verder zijn met schaken, kunnen, als zij dat leuk vinden, ingezet worden als trainer. Zij krijgen daarbij dan ondersteuning en kunnen daar zelf dan ook van leren.

Oefenen voor de Wiskunde olympiade

Een aantal van onze leerlingen wil graag meedoen aan de Wiskunde Olympiade. De Nederlandse Wiskunde Olympiade is een jaarlijkse wiskundewedstrijd voor leerlingen van havo en vwo. Alle leerlingen van klas 1 t/m 5 met belangstelling voor wiskunde kunnen meedoen aan de eerste ronde. Deze wordt altijd in januari gehouden op alle deelnemende scholen. De speelse maar uitdagende opgaven testen je creativiteit en wiskundig inzicht. Ook voor leerlingen die niet mee gaan doen aan de olympiade zijn de oefeningen en de successtrategieën daarom leuk en leerzaam.

Op maandagen het 9e uur is het mogelijk te oefenen voor de Wiskunde Olympiade. Naast oefenopdrachten worden ook succes-strategieën in de wiskunde besproken.

Geen kosten

Het benodigde materiaal (oefenmateriaal, werkboeken, schaakstukken en borden) wordt ter beschikking gesteld. Er zijn dus geen kosten verbonden aan deelname.

Aanmelden

Aanmelden voor de schaakles of voor het oefenen voor de Wiskunde Olympiade doe je door te mailen naar Patricia de Wit ,docent Wiskunde.

Terug naar overzicht