Theaterproject Odulphus On Stage! van start
dinsdag 14 september 2021

Leerlingen kunnen zich weer aanmelden voor ODULPHUS ON STAGE! Dit is een theaterproject voor onze leerlingen buiten de reguliere lessen om. Voor die leerling die het leuk vindt om te acteren, op het podium te staan en dit samen te doen met een leuke groep schoolgenoten. In dit project krijgen leerlingen in groepjes (max. 10) les van een tweedejaarsstudent van de Fontys Hogeschool voor Theater en werken ze toe naar een kleine voorstelling voor publiek. Dit project loopt al jaren op andere scholen in Eindhoven en Tilburg en wordt door leerlingen ervaren als erg gezellig, leerzaam en uitdagend. Afgelopen schooljaar zijn we hiermee voor het eerst gestart. 
ON STAGE! start net voor de herfstvakantie op dinsdag 19 oktober. De repetities vinden plaats op het Odulphus zelf op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur. De presentaties zijn in februari 2022 en we hopen deze te kunnen houden in een theater in Tilburg. Voor meer info en inschrijven bij de theaterdocenten, graag uiterlijk dinsdag 21 september: Anne van der Steen avdsteen@odulphus.nl, Hilde van Uden (hvuden@odulphus.nl) en Loes Duindam lduindam@odulphus.nl 

Terug naar overzicht