Nieuw vak: Big History
dinsdag 29 juni 2021

Vanaf volgend schooljaar start het Odulphuslyceum met het wetenschapsvak Big History in de bovenbouw van het vwo. Leerlingen in vwo-4 krijgen dit vak 1 uur in de week. Wat houdt dit nieuwe vak precies in en waarom doen we dit?

Big History is 13,8 miljard jaar geschiedenis. In een begrijpelijk verhaal vertelt Big History de ontstaansgeschiedenis van de mens, van de oerknal tot het heden. Van de dinosauriërs tot de uitvinding van de stoommachine, van supernova’s tot de werking van het menselijk brein: alles komt aan bod. Het vak is in het leven geroepen door de Amerikaanse historicus David Christian, op basis van allerlei wetenschappelijke disciplines, en wordt wereldwijd gegeven op meer dan 1500 scholen.

Big History laat leerlingen nadenken over complexe, interdisciplinaire vraagstukken. Het gaat over hoe alle wetenschappen (alpha, bèta en gamma) met elkaar samenhangen: ze onderzoeken immers allemaal hun deel van dezelfde grote puzzel. Big History kijkt naar de puzzel in het geheel, en vormt daarmee de link die alle andere vakken met elkaar verbindt.

Daarnaast daagt Big History leerlingen zelf uit tot het stellen van grote vragen. Vragen waar de wetenschap soms (nog) geen antwoord op heeft. Op deze manier bereiden we hen voor op een toekomst in de academische wereld, en leren zij tegelijkertijd welk stukje van de puzzel het beste bij hun eigen interesses past. 

Big History past daarmee goed bij de pijlers van onze vwo-afdeling: het stimuleren van de nieuwsgierigheid, het zoeken naar samenhang, en persoonlijk leiderschap.

Big History wordt gegeven door een multidisciplinair team, van docenten uit de secties: Nederlands, Duits, Engels, geschiedenis, maatschappijleer, informatica, levensbeschouwing, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie.

Meer informatie over het vak vind je hier (Engels).

 

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht