Ziekte, verlof, te laat
vrijdag 21 augustus 2020

Is uw kind ziek?
Dan vragen wij u vriendelijk om voor 08:15 uur uw kind ziek te melden. Dat kunt u doen via de Magister-website en via de Magister app voor Android of Apple (telefoon en tablet) of door te bellen naar onze school via telefoonnummer 013-5426652. U meldt uw kind dagelijks ziek. 

Hoe werkt digitaal ziekmelden via Magister?

  • Ziekmelden kan alleen voor vandaag of morgen
  • Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor vrijdag
  • Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk
  • Bij ziekmelden op zondag, kan dit alleen voor maandag
  • De ziekmelding wordt alleen geregistreerd op roosteruren zonder andere registratie
  • Als er geen roosteruren zijn, krijgt u een melding
  • Ziekmeldingen zijn terug te zien onder Afwezigheid
  • Ziekmeldingen kunnen niet zelf worden verwijderd

Indien een leerling vanwege Corona preventief thuis is, geeft u dit door aan de receptie. De leerling kan via een medeleerling regelen dat lessen via een Google Hangout Meet gevolgd kunnen worden.

Als een kind langer dan een dag ziek is, graag iedere dag opnieuw via Magister ziek melden, zodat wij goed op de hoogte blijven van het wel en wee van uw kind.

Mochten er, omtrent de afwezigheid, zaken zijn die u met de leerlingcoördinator of mentor wilt bespreken, neemt u dan gerust contact met hen op.

Als een leerling ziek naar huis wil gaan, gaat deze leerling altijd eerst naar de receptie. Daar wordt óf door de leerling óf door de receptioniste gebeld naar de ouder, verzorger zodat u op de hoogte bent. Leerlingen mogen, na telefonisch contact en toestemming van de ouder, verzorger, alleen naar huis. Eerste klassers laten we niet graag alleen naar huis gaan, u krijgt dan het verzoek om uw kind op te halen. Bij thuiskomst graag een telefoontje van de ouder(s), verzorger(s) zodat wij weten dat onze leerling veilig thuis is gekomen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan mag de leerling zelf bellen.

Ziekmelden (zelf)
Als een leerling zich op school niet lekker voelt kan hij/zij zich ziekmelden bij de receptie. Na contact met de  ouder(s), verzorger(s) gaat de leerling naar huis. We willen natuurlijk graag weten als de leerling veilig thuis is gekomen. Belt u ons dan even? 

Beter? De leerling krijgt bij ziekmelding een paarse kaart mee van de receptioniste.
Vriendelijk verzoek deze ondertekend te laten inleveren bij de receptie zodra de leerling weer op school is.

Heeft uw kind een afspraak bij huisarts, tandarts, ziekenhuis etc.? 
Vult u dan tijdig dit formulier in en laat deze, voorzien van uw handtekening, afgeven bij de receptie of bel naar onze school via telefoonnummer 013-5426652. 

Bijzonder verlof (bruiloft, begrafenis e.d.) aanvragen bij de leerlingcoördinator via de mail. Er wordt geen verlof gegeven om eerder of langer op vakantie te gaan.  Wij volgen de regels van de leerplicht (zie onze website). Meer informatie over verlofaanvraag vindt u hier: https://www.odulphus.nl/onze-school/reglementen/verlofaanvraag

Te laat Als een leerling zonder goede reden te laat is, moet deze zich de volgende dag om 08.00 uur bij de receptie melden. Bij veelvuldig te laat komen is er contact met de leerplichtambtenaar.

 

 

Terug naar overzicht