Corona-virus update 29 mei 11.30 uur
vrijdag 29 mei 2020

Update 29 mei 11.30 uur

In deze update geven we de laatste informatie i.v.m. de doorstart van het “live” onderwijs op 2 juni a.s.

 

Hoe bewegen wij ons op school vanaf 2 juni?
Op 2 juni mogen we weer naar school. Fijn om jullie weer hier te hebben, een school zonder leerlingen is erg leeg. Om te zorgen dat we ook binnen de school goed met de 1,5 meter afstand omgaan hebben we binnen school een route aangegeven met pijlen. In dit filmpje kun je zien hoe de looproute binnen het vwo is. Ook is er een filmpje voor de havo.   Allebei de filmpjes kun je ook hieronder vinden: 
vwo:

havo:

 

Desinfectiepalen
Op diverse plaatsen binnen onze gebouwen zijn desinfectiepalen geplaatst. Maak hiervan gebruik om je handen te ontsmetten.

De tafels in de lokalen zijn schoongemaakt als je een lokaal binnenkomt. Vriendelijk verzoek aan alle leerlingen om je tafel na de les zelf weer even schoon te maken; als je op een schoolcomputer werkt ook graag even je toetsenbord, muis en werkblad schoonmaken. Hiervoor zullen desinfectiedoekjes  klaarliggen. 

Openbaar vervoer voor leerlingen en medewerkers na 2 juni
Naar aanleiding van vragen van ouders hebben we contact gehad met de twee vervoersbedrijven waarmee leerlingen van het Odulphus te maken hebben. In deze brief vindt u alle informatie hierover. We adviseren leerlingen die met de trein reizen een print of digitale versie van deze brief bij zich te hebben tijdens de treinreis.

Tijdelijke aanpassing Noordhoekring
Wij hebben van de gemeente Tilburg doorgekregen dat de Noordhoekring tijdelijk omgebouwd wordt tot één rijstrook voor autos, op deze manier denkt men aan de veiligheid voor fietsers en 30 km scooters. Een fijn gevoel voor iedereen!

Reminder Zomerkamp
Zoals jullie onlangs hebben gehoord bestaat dit jaar de mogelijkheid om in de laatste week voor de vakantie, van maandag 6 t/m vrijdag 10 juli, deel te nemen aan het digitale Odulphus Zomerkamp!  Dit kamp is bedoeld voor leerlingen van klas 1, 2 en 3. Vergeet je niet in te schrijven!! Meer informatie vind je hier.  Inschrijven is tot 5 juni a.s. mogelijk via deze link. 

Terugbetaling bijdragen voor excursies
Afgelopen week zijn door school de bedragen teruggestort die waren betaald voor excursies die vanwege Corona geen doorgang konden vinden: beeldend v5, Binnenhof h4 en v4, aardrijkskunde h4, v5 en v6, klassieken g2 en g3.

Wat betreft de uitwisselingen van leerjaar 3 zijn we nog in gesprek met onze partnerscholen over de financiële afwikkeling omdat wij in oktober 2019 wel de heenreizen hebben gehad, maar onze partnerscholen in april niet konden terugkomen.

Covid-19 testen voor iedereen met klachten
Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten zich rechtstreeks melden bij de GGD voor de aanvraag van een test, zonder tussenkomst van een arts. Aan de test zijn geen kosten verbonden.
Meer informatie vind je hier

 

Laatste Corona-update
Met deze update sluiten we de speciale berichtgeving over alles wat met school en Corona te maken heeft af. Vanaf volgende week gaan we weer over op de normale berichtgeving middels brieven en berichten in de E-dulphus.

We hopen van harte dat het niet nodig zal zijn deze rubriek te hervatten!

 

En nu... nog even genieten!
We sluiten een intensieve periode af. We hopen dat we iedereen volgende week weer op school kunnen begroeten (op de dagen die er voor staan) en wensen jullie een fijn Pinksterweekend toe.


---------------------

 

 

Update 25 mei 15.30 uur

Weer naar school!

2 juni komt snel dichterbij: de dag dat leerlingen in het VO weer naar school mogen.
We zijn heel blij dat we jullie weer kunnen ontvangen. Eerder hebben we al aangegeven dat we door de 1,5-meter-regel niet alle leerlingen tegelijkertijd op school kunnen ontvangen. Op één dag kan maximaal een derde deel van alle leerlingen op school zijn. De andere leerlingen volgen thuis de lessen via GHM en zijn in ieder geval in het begin van iedere les in de Meet aanwezig om instructies van de docent te horen.

Wanneer mag je naar school?
Op welke dagen je naar school mag leggen we je nu uit.

In deze leerling-instructie lees je hoe je in je rooster kunt zien of je op school of online verwacht worden. 

In dit overzicht kunnen leerlingen en ouders opzoeken in welke groep leerlingen zijn ingedeeld. In verband met de privacy kan er alleen op leerlingnummer gezocht worden. 

In de jaaragenda op de website en in de agenda in Magister is te zien wanneer subgroep A, B of C op school verwacht wordt. 

 

Op school
Op school zul je zien dat het er heel anders uitziet dan je gewend bent. Je hebt dit in de update van 15 mei al kunnen lezen, hier vind je deze informatie nog een keer.

Een aantal belangrijke punten kort op een rij:

 • klas 1 en 2 komen eerder naar school, om 08.15 uur.
 • er is eenrichtingsverkeer in de school; houd je daaraan!
 • vermijd opstoppingen, ga meteen naar het lokaal
 • gebruik de desinfecterende gel in het lokaal, maak je tafeltje schoon na afloop van de les. En zorg gedurende de dag voor een goede handhygiëne!
 • de pauzetijden verschillen voor onderbouw (na 2e en 4e uur) en bovenbouw (na 3e en 5e uur); de leraar bepaalt aan de hand van de drukte op de gang wanneer je het lokaal mag verlaten.
 • je houdt 1,5 meter afstand van elkaar
 • je blijft op het schoolterrein (behalve voor het oversteken tussen de gebouwen); om onnodige drukte in de supermarkt te voorkomen ga je dus ook niet naar de Jumbo!
 • de catering is nog gesloten, dus zorg dat je voldoende te eten en drinken bij je hebt.

 

Samen werken aan een schone school
In de afgelopen periode hadden de conciërges veel tijd om het schoolgebouw weer in optimale staat te brengen - en dat hebben ze gedaan! We roepen alle leerlingen op om samen te zorgen dat het gebouw ook netjes blijft. Heel erg bedankt voor je medewerking!

Met vragen en opmerkingen kunt u terecht op info@odulphus.nl; wij doen ons best zo snel mogelijk te reageren.

------

Update 12 mei 13.00 uur

Onderwijs op school wordt hervat vanaf 2 juni

Zoals bekend mogen de scholen vanaf 2 juni weer open voor de leerlingen, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Concreet betekent dit dat dagelijks eenderde deel van de leerlingen op school mag zijn om lessen te volgen. Dat is makkelijk opgeschreven, maar het vraagt een enorme inspanning om dit goed voor te bereiden.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de uitwerking hiervan; we hopen u daarover volgende week meer informatie te kunnen geven. Die iniformatie is dan nog wel met het voorbehoud dat de MR op 27 mei moet instemmen met de voorgestelde aanpak. Wordt vervolgd dus. 

Kluisjes leeghalen
Vanaf 2 juni worden er weer lessen op school gegeven. Omdat de 1,5 meter richtlijn bij de kluisjes niet mogelijk is kan er geen gebruik meer worden gemaakt van de kluisjes dit schooljaar.
Alle leerlingen kunnen hun kluisjes leeghalen vanaf woensdag 13 mei tot uiterlijk maandag 25 mei, dagelijks tussen 08.00 tot 15.00 uur. Vanaf dinsdag 26 mei worden alle kluisjes geblokkeerd.
Uiteraard ook hierbij weer: Let goed op de RIVM richtlijnen bij het leeghalen van je kluisje.

Zomerkamp
Goed nieuws! Het zomerkamp gaat door!!! Door het Coronagebeuren weliswaar niet in de originele vorm maar we gaan dit jaar een digitaal zomerkamp organiseren! Alle leerlingen uit klas 1, 2 en 3 kunnen zich hiervoor inschrijven. Hier zie je de ‘officiële’ persconferentie die gisteren is gegeven. Binnenkort zullen de inschrijfformulieren verzonden worden. 

Pubquiz
Op vrijdag 17 april hebben velen (zo’n 740 kijkers op Youtube, maar heel veel teams dus een veelvoud aan deelnemers) genoten van de digitale pubquiz die door onze docenten Marte van de Wouw, Karlijn Kaal en Stijn Pijman is verzorgd. Veel dank voor deze unieke happening! En felicitaties voor winnaar Frits van Roosmalen. De groep ‘medewerkers en oud-medewerkers’ heeft laten zien dat ze de wijsheid nog in pacht hebben!

- - - -

Update 22 april 15.00 uur

Beste leerlingen, ouders en verzorgers

Zoals jullie gisteren ongetwijfeld tijdens de persconferentie van het kabinet hebben gehoord gaat het basisonderwijs na de meivakantie weer gedeeltelijk open en moeten de scholen voor voortgezet onderwijs nog geduld hebben tot 1 juni. We zijn blij dat onderwijspersoneel dezelfde testmogelijkheden krijgt als medewerkers in de zorg.

Het is goed dat we mogen verwachten dat wij, mits verantwoord, begin juni en dus ruim voor de zomervakantie, weer een start kunnen maken met een (aangepast) programma op school. Rond 13 mei maakt het kabinet definitief bekend of de schoolgebouwen in het vo vanaf 1 juni weer open kunnen. Dat zal dan met het anderhalve-meter-regime zijn; we zijn nu al bezig te organiseren hoe we dat gaan vormgeven. 

Tot die tijd blijven we dus onderwijs op afstand verzorgen, met de bekende uitzonderingen voor leerlingen die baat hebben bij maatwerk, leerlingen van ouders en verzorgers in vitale beroepen en het afnemen van schoolexamens.De  mediatheek is dagelijks van 08.00 tot 13.00 uur open om boeken te lenen. Verder geldt voor de lessen dat we na de meivakantie bij ieder vak tenminste één les per week plannen waarbij alle leerlingen aanwezig moeten zijn.

We vinden het belangrijk dat er structureel contact is met alle leerlingen, zodat zij allemaal bij school aangehaakt blijven. Dit vraagt een voortgezette inspanning van de leerlingen en hun ouders en verzorgers en van mentoren en docenten. Wij hebben daar vertrouwen in, omdat de afgelopen weken ons hebben laten zien tot welke prestaties jullie in staat zijn gebleken. De schoolleiding heeft daar grote waardering en bewondering voor. We hopen dat jullie het nog even volhouden en waar mogelijk over de schouders meekijken en jullie kind(eren) helpen bij het plannen en organiseren van het huiswerk.

Afname van de schoolexamens vindt plaats conform eerder verspreide informatie. In deze bijlage vind je de afspraken rondom schoolexamens en een up-to-date programma voor deze examens. We gaan ook nadenken op welke wijze we de diploma-uitreiking gaan vormgeven nu duidelijk is geworden dat het niet in de oude vorm kan. We gaan er iets moois van maken!

Er is nu voor de korte termijn duidelijkheid over wat er kan en mag. Over hoe we het schooljaar gaan afronden is door het kabinet een perspectief geschetst, met nog de nodige onzekerheden. En dat het nieuwe schooljaar niet in alle opzichten ‘normaal’ zal zijn staat al wel vast. Zodra daar meer duidelijkheid over is horen jullie die uiteraard zo snel mogelijk.

Na de meivakantie gaat er een aangepast basisrooster in. Dit is nodig i.v.m. een aantal vervangingen. Docenten kunnen eventueel nieuwe afspraken maken over de digitale contactmomenten op basis van dit nieuwe rooster. Het rooster staat in Magister. Maandag 4 mei en dinsdag 5 mei staat er geen rooster omdat dit resp. een studiedag voor docenten en Bevrijdingsdag is. Voor het volledige weekrooster kun je in Magister het beste één week vooruit bladeren.

Dan nog wat aanvullende informatie:

 • Het Zinposium van 5 vwo, alle kampen en de sportdag kunnen helaas geen doorgang vinden en zijn daarom geannuleerd; dat geldt ook voor de reli-tour voor de tweede klassen en de excursies van 20 mei.Dat betekent helaas voor het zeilkamp dat hun 75-jarig jubileum nu in 2021 gaat plaatsvinden.
 • Er is geen compoweek aan het einde van het schooljaar; toetsen in de periode tussen 1 juni en einde schooljaar zijn wel mogelijk, we respecteren daarbij de afspraken uit het leerlingenstatuut over het maximale aantal toetsen per week.
 • We krijgen van docenten signalen dat leerlingen zich afmelden voor lessen/toetsen omdat ze moeten werken. Uiteraard blijft gelden dat school ook in deze tijden vóór gaat op werk! Leerlingen moeten tijdens schooltijden beschikbaar zijn voor school.
 • De verlengde schooldag wordt zowel voor havo als vwo weer (digitaal) opgepakt.

Voor nu wens ik jullie -binnen de beperkingen waarmee we te maken hebben- mooie dagen in de meivakantie toe. 

Met vriendelijke groet,

Frans Claassens, rector

- - - -

Update 16 april 12.00 uur

 • Overgangsregeling
  In de vorige update hebben we aangegeven dat er voor de niet-examenklassen een aangepaste overgangsregeling in de maak was. Deze regeling is nu klaar, u vindt deze hier.

 • Toetsoverzicht examenleerlingen 
  In de brief van 24 maart aan de examenleerlingen, is het schema voor het inhalen van de gemiste schoolexamens gepubliceerd. Inmiddels hebben we daaraan ook de inhaalwerken uit de toetsweek van januari toegevoegd. Het complete schema vind je hier.

 • 21 april kabinetsbesluit
  Op dinsdag 21 april zal het kabinet bekend maken of de sluitings van de scholen tot 28 april a.s. wordt voortgezet of dat de scholen weer open mogen.
  Op woensdagochtend 22 april vergadert de schoolleiding over dit besluit en de gevolgen. We hebben als voorbereiding daarop twee scenario’s voorbereid: de scholen mogen op 6 mei weer open is het eerste scenario, een nog langer voortdurende sluiting het tweede. 
  We verwachten u in de namiddag van 22 april te kunnen voorzien van de actuele stand van zaken.

 • Landelijke datum examenuitslag
  Er is nu duidelijkheid over de datum waarop de uitslag van de examens bekend wordt. Landelijk gaat dat op donderdag 4 juni gebeuren. We hopen op een goede uitslag voor onze examenkandidaten, houd de “Odulphus-geslaagd!” vlaggen in de gaten!

 • Fijne meivakantie
  Als de school weer open mag is er maandag 4 mei een studiedag voor het personeel. De leerlingen zijn deze dag vrij; wel vindt het schoolexamen bedrijfseconomie plaats. In verband met bevrijdingsdag is dinsdag 5 mei een vrije dag. E.e.a. houdt dus in dat de meivakantie voor de leerlingen dit jaar duurt van maandag 20 april t/m dinsdag 5 mei.


We wensen iedereen een fijne meivakantie en zorg goed voor elkaar!

-----

Update 14 april

Op dinsdag 21 april zal het kabinet bekend maken of de sluiting van de scholen tot 28 april a.s. wordt voortgezet of dat de scholen weer open mogen.

Op woensdagochtend 22 april vergadert de schoolleiding over dit besluit en de gevolgen. We hebben als voorbereiding daarop twee scenario’s voorbereid: de scholen mogen op 6 mei weer open is het eerste scenario, een nog langer voortdurende sluiting het tweede. 

We verwachten u in de namiddag van 22 april te kunnen voorzien van de actuele stand van zaken.

Mocht de school na 28 april weer open mogen, dan zullen de lessen daadwerkelijk starten op woensdag 6 mei. Op 4 mei is er wel een inhaalschoolexamen en komen de docenten bij elkaar om de doorstart op 6 mei voor te bereiden.

 

- - - -

Update 7 april 14.00 uur

In deze update staan we stil bij de laatste ontwikkelingen en wat die betekenen voor de school en de leerlingen.

 • 21 april kabinetsbesluit

Op dinsdag 21 april zal het kabinet bekend maken of de sluitings van de scholen tot 28 april a.s. wordt voortgezet of dat de scholen weer open mogen.

Op woensdagochtend 22 april vergadert de schoolleiding over dit besluit en de gevolgen. We hebben als voorbereiding daarop twee scenario’s voorbereid: de scholen mogen op 6 mei weer open is het eerste scenario, een nog langer voortdurende sluiting het tweede. 

We verwachten u in de namiddag van 22 april te kunnen voorzien van de actuele stand van zaken.

Mocht de school na 28 april weer open mogen, dan zullen de lessen daadwerkelijk starten op woensdag 6 mei. Op 4 mei is er wel een inhaalschoolexamen en komen de docenten bij elkaar om de doorstart op 6 mei voor te bereiden.

 • Opvangmogelijkheid op school

Nog steeds geldt dat de school tussen 08.00 en 13.00 uur open is voor opvang van leerlingen van ouders met een vitaal beroep (voor de lijst van vitale beroepen zie hier). Als u daar gebruik van wilt maken, neemt u dan contact op met de leerlingcoördinator van uw kind.

 • Studiewijzers en huiswerk

Voor het onderwijs op afstand hebben we de docenten gevraagd om -voorzover dat niet al gebeurd was- over te stappen op nieuwe lesstof. 

Ook bespreken we met hen de mogelijkheden van toetsing op afstand omdat het voor de leerlingen belangrijk is dat ze zich via (verschillende vormen van) toetsing een beeld kunnen vormen waar ze staan.

Verder blijven de hoofdregels voor afstandsonderwijs overeind:

- Studiewijzers worden gedeeld in de Google Drive (via Hapara) en zijn daardoor direct te vinden in het mapje van je vak. 
In de studiewijzer staat wat je moet doen.
Er komt geen huiswerk in Magister. Studiewijzer = dus het huiswerk.
- Via de Google-agenda worden leerlingen uitgenodigd voor Google Hangout Meet (GHM) zodat ze een les op afstand kunnen volgen. 
Accepteer de uitnodiging als je je wilt deelnemen of als je verwacht wordt door docent/mentor
- In Magister zie je of de docent de hele klas wil zien of een groepje leerlingen.

We hebben vragen gehad of het huiswerk niet per les in Magister kan worden gezet. Dat is lastig omdat we dan in twee systemen gaan werken, en dat is dubbel werk. We hebben docenten wel gevraagd om het huiswerk in de studiewijzers die in Hapara staan op te splitsen in huiswerk per les, zeker voor de onderbouw. 

En verder geldt zoals altijd: als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft kunt u die doorgeven aan de mentor van uw kind.

 • Overgangsregeling vwo

Nu de normale loop van een schooljaar zo ernstig is verstoord zou het aan het einde van het jaar niet fair zijn als we daar geen rekening mee houden bij de overgangsvergaderingen. Daarom hebben we bekeken op welke wijze we dit willen gaan regelen. De kern van de overgangsregeling die we in juli 2020 zullen hanteren is dat de overgangsvergadering aan leerling, ouders en verzorgers een advies geeft over het vervolg van de schoolloopbaan: overgaan, doubleren, overstap naar een andere afdeling, overstap naar een andere school. Dit is een advies op basis waarvan leerling en ouders en verzorgers samen een besluit nemen. Uiteraard vinden daarover gesprekken plaats als er twijfel is.
We bespreken het voorstel voor deze regeling op 14 april met de Medezeggenschapsraad en zullen deze daarna publiceren.
De havo-overgangsregeling is al op deze wijze ingericht en hoeft dus niet te worden aangepast.

 • Landelijke datum examenuitslag (LAKS)

Er is veel behoefte in het land om de datum van de bekendmaking van de examenuitslag in het hele land op dezelfde datum te plannen. We begrepen dat het LAKS hiervoor met een voorstel komt en dat we daarover binnenkort meer horen. Wordt vervolgd dus.

 • “Verlengde schooldag” (vsd)voor B1, G1, V2 mogelijk

We merken dat kinderen het soms lastig vinden om zelf aan de slag te gaan en te blijven. Het kan dan helpen als er iemand meekijkt en/of aanwezig is voor het kunnen stellen van een vraag. We ‘openen’ daarom weer onze Verlengde Schooldag-mogelijkheid voor de leerlingen van van B1, G1 en V2. Dat doen we uiteraard online. 

We regelen dit op de volgende wijze: als een leerling er behoefte aan heeft dat hij/zij samen met anderen en een docent zit te werken, dan kan de leerling zich via de mentor aanmelden voor de “vsd-online”. Van maandag tot en met donderdag kan de leerling tijdens het 7e lesuur inloggen op een Hangout. De leerling geeft vooraf aan op welke dagen hij/zij wil aansluiten. Een docent is ‘aanwezig’ en zal de vsd-online openen en is dan beschikbaar voor vragen en bijv meekijken naar de planning. Het kan echt helpen om samen aan het werk te zijn: dat geeft focus, saamhorigheid en een soort ‘stok achter de deur’. Wees welkom in de vsd-online.


Met vragen en opmerkingen kunt u terecht op
info@odulphus.nl; wij doen ons best zo snel mogelijk te reageren.

- - - -

Update 2 april 09.00 uur

Het kabinet heeft 31 maart jl. besloten dat vanwege het coronavirus alle maatregelen van kracht blijven tot en met 28 april. Dit betekent dat onze school dicht blijft tot en met de meivakantie en we hopelijk weer kunnen starten op maandag 4 mei. 

Graag willen we uw aandacht vragen voor de volgende onderwerpen:

 • Er wordt  ondertussen al weken (digitaal) onderwijs op afstand gegeven. Uiteraard blijven we ons inzetten om dit zo goed mogelijk te organiseren en samen met onze leerlingen en hun ouders en verzorgers het afstandsonderwijs tot een succes te maken. Nog even onze afspraken:
  -Studiewijzers worden gedeeld in de Google Drive (via Hapara) en zijn daardoor direct te vinden in het mapje van je vak. 
  In de studiewijzer staat wat je moet doen, dus ook je huiswerk.
  -Via de Google-agenda worden leerlingen uitgenodigd voor Google Hangout Meet (GHM) zodat ze een les op afstand kunnen volgen. 
  Accepteer de uitnodiging als in Magister staat dat je verwacht wordt.
  -In Magister zie je of de docent de hele klas wil zien of een groepje leerlingen.
 • Toetsing
  -Inhaal-schoolexamens:  Op 4 mei starten we met het eerste inhaal-schoolexamen. Dat is een examen bedrijfseconomie (slechts voor enkele leerlingen, deze zijn hierover geïnformeerd). Alle overige inhaal-schoolexamens starten op 6 mei. Informatie hierover is via brief al eerder aan de examenleerlingen verzonden. 
  -Toetsen overige leerjaren: we werken aan een voorstel om de gevolgen van het gedeeltelijk wegvallen van de compoweek en het wegvallen van toetsen daarna voor leerlingen in beeld te brengen. We willen dan ook duidelijk maken op welke wijze we aan het einde van het schooljaar gaan bepalen of leerlingen naar het volgende leerjaar kunnen. We verwachten daarover in de loop van volgende week meer duidelijkheid te kunnen geven.
 • In de week van 20 april beslist het kabinet over hoe de werkelijkheid er na 28 april uit gaat zien. We houden u op de hoogte.  
 • We kregen een geweldige voorstel van een Oud-Odulphiaan om een vraagbaak te zijn voor onze (voor)examenleerlingen: leerlingen die vragen hebben over haar studie of de stad kunnen bij haar terecht. Wij juichen dit initiatief toe en hebben haar aanbod breder uitgezet. Op onze website hierover meer informatie
 • Omdat we ontzettend trots zijn op de manier waarop onze leerlingen (en hun ouders en verzorgers) in deze moeilijke periode met school bezig zijn hebben alle leerlingen gisteren deze digitale kaart ontvangen met complimenten vanuit het hele Odulphus-team.
 • Ook in deze voor iedereen bijzondere periode kunt u bij ons terecht met vragen of opmerkingen. Vragen die betrekking hebben op (het onderwijs aan) uw kind kunt u mailen aan de mentor. Voor algemene vragen/opmerkingen kunt u een mail sturen aan info@odulphus.nl


Tot slot wil ik u bedanken voor uw medewerking tot nu toe en het begrip dat u naar ons toe heeft getoond. U mag erop rekenen dat wij ons (op afstand) blijven inzetten voor uw zoon/dochter.

Het blijven ongewone en ongewisse tijden, vooral voor die mensen die door het virus besmet zijn. Ik wens hen een voorspoedig herstel en ik hoop dat u en uw naasten gezond zijn en blijven. 

Met vriendelijke groet,

Frans Claassens
rector

 

Terug naar overzicht