Update Afstandsleren
vrijdag 20 maart 2020

De eerste drie dagen Afstandsleren zitten er bijna op.
We hebben heel veel hardwerkende collega's gezien om alles in goede banen te leiden.
De eerste signalen zijn overwegend positief; zowel van collega's als van het thuisfront.
Natuurlijk zijn er bij de opstart van zo'n grootschalige implementatie zaken die aandacht verdienen; die beter kunnen en die beter moeten. Daar gaan we mee aan de slag!
Wij willen u vragen om begrip; we staan aan het begin en hebben er vertrouwen in dat met ingang van volgende week een ieder nog beter de weg kent in het Afstandsleren.
 • Uitgangspunt qua contactmomenten
  Wanneer er drie/vier lessen van een vak in het lesrooster staan, worden er voor twee lessen een Google Hangout Meet (GHM) georganiseerd en wanneer er één/twee lessen in het lesrooster staan, wordt er voor dat vak één GHM uitgezet.
  We hebben docenten vandaag gevraagd om de beginfase zoveel mogelijk alle leerlingen 'in de les' te ontvangen; in Magister lezen de leerlingen of ze in de les moeten verschijnen.
 • Huiswerk staat in de studiewijzer, welke te vinden is in de Google drive, in het mapje van het betreffende vak
  Dit vereist een planning; de mentor bespreekt dit met de leerlingen, maar het zou fijn zijn als u hierin kunt ondersteunen.
 • Kernwaarde Veiligheid
  Wij vertrouwen erop dat er op een respectvolle manier wordt omgegaan met de docenten die digitaal lesgeven.
  Het zou fijn zijn als u dit met uw kind bespreekt en hier op toeziet.
 • Mentor/leerlingcoördinator
  Neemt u gerust contact met hen op voor specifieke vragen over de begeleiding van uw kind in deze fase.

Terug naar overzicht