Aanmelding, toelating en loting Nieuwe leerlingen

Aanmelding

De aanmeldingen voor schooljaar 2020/2021 vinden plaats in maart 2020. Je bent dan op 3 of 5 maart welkom van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur op onze locatie Noordhoekring 99. 
(enne.... met welke letter je achternaam ook begint, je mag komen op de dag die jou het beste uitkomt  :-) )

Meenemen bij aanmelding

  • originele adviesbrief basisschool met schooladviesformulier;
  • je originele id-kaart of paspoort om je te identificeren (we maken er geen kopie van);
  • originele schooladviesbrief met unieke code. Basisscholen buiten regio Tilburg werken niet met een unieke code. In dat geval volstaat de originele schooladviesbrief.
  • indien aanwezig: rapport(en) psychologische onderzoek(en).

Toelating

Zoals je weet bespreekt de leerkracht van groep 8 halverwege het schooljaar het onderwijskundige rapport met je ouder(s), verzorger(s). Daarin staat onder andere het advies van de basisschool. Dat advies moet voor het Odulphus minimaal havo zijn. 

Hieronder zie je wat je nodig hebt voor welke afdeling. Zo zie je dat je voor gymnasium 1 een vwo-advies nodig hebt en dat je met een havo-advies of een havo/vwo-advies of een vwo-advies ook op havo/vwo 1 of havo 1 terecht kunt (al komt het eigenlijk nooit voor dat je met een vwo-advies kiest voor havo 1).

Gymnasium 1: vwo-advies
Havo/vwo 1: havo-advies, havo/vwo-advies of vwo-advies
Havo 1: havo-advies, havo/vwo-advies (of vwo-advies)

Als je overtuigd bent van de keuze voor het Odulphus, meld je dan samen met een ouder, verzorger aan op dinsdag 3 maart of donderdag 5 maart. 

Loting

Jaarlijks wordt het aantal aan te nemen kinderen bepaald. Mochten er meer dan het toelaatbaar aantal leerlingen zich hebben aangemeld, dan zal er helaas een loting plaatsvinden onder leiding van een notaris. Meer informatie over de lotingsprocedure vindt u hier.