Magister Communicatie

In Magister zijn steeds de meest recente toets- en rapportcijfers en de absentenregistratie voor ouder en leerling beschikbaar.

Inloggen

Ouders, leerlingen en docenten kunnen via deze link naar Magister: odulphus.magister.net

De meest gestelde vragen:

Hoe kun je inloggen als ouder?

U heeft per mail de inloggegevens ontvangen. Deze gegevens blijven geldig zolang uw kind(eren) onderwijs volgen op het Odulphuslyceum. Het wachtwoord kunt u zelf aanpassen, minimaal 5 posities, dit kan via de knop beheer/account, mijn account. Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn dan kun uw bij het aanmeldscherm kiezen voor wachtwoord vergeten.

Als u bent ingelogd verschijnt linksonder een foto van uw kind/één van uw kinderen. Indien van toepassing kunt u hier uw andere kind selecteren.

Handleidingen voor Magister web en de Magister app kunt u vinden via deze link: https://www.magister.nl/voor-iedereen/leerlingen-en-ouders/

18 jaar en Magister

Als leerlingen 18 jaar worden, zorgt Magister er automatisch voor dat de ouder(s), verzorger(s) niet meer bij de gegevens van hun kinderen kunnen. Cijfers zijn dan b.v. niet meer toegankelijk. Maar het betekent ook dat ouder(s), verzorger(s) geen uitnodigingen voor ouderavonden, nieuwsbrieven etc. meer ontvangen. Dit is conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wij adviseren ouder(s), verzorger(s) en leerlingen rond de 18e verjaardag van de leerling in gesprek te gaan over de wenselijkheid om als ouder/verzorger geïnformeerd te blijven. De leerling kan zelf in Magister aanvinken dat de ouder(s), verzorger(s) weer toegang krijgt/krijgen. 

Magister helpdesk

Mocht u problemen hebben met inloggen dan kunt u via e-mail contact opnemen met de Magister Helpdesk.