On Stage Buitenlesactiviteiten

ON STAGE!! is een nieuw theaterproject voor onze leerlingen buiten de reguliere lessen om. Voor die leerling die het leuk vindt om te acteren, op het podium te staan en dit samen te doen met een leuke groep schoolgenoten. In dit project krijgen leerlingen in groepjes (max. 10) les van een tweedejaarsstudent van de Fontys Hogeschool voor Theater en werken ze toe naar een kleine voorstelling voor publiek. Dit project loopt al jaren op andere scholen in Eindhoven en Tilburg en wordt door leerlingen ervaren als erg gezellig, leerzaam en uitdagend. 
ON STAGE!! start na de herfstvakantie. De repetities vinden plaats op het Odulphus zelf op dinsdagmiddag van 15.30 uur tot 17.00 uur. De presentaties zijn in maart 2021 en we hopen deze te kunnen houden in een theater in Tilburg. Voor meer info en inschrijven (graag voor 29 september): Anne van der Steen avdsteen@odulphus.nl en Loes Duindam lduindam@odulphus.nl