Stages en AOS Vacatures/Stages

Stage op Odulphus

Lesgeven, opleiden én onderzoek doen. Odulphus maakt sinds een aantal jaren deel uit van een samenwerkingsverband tussen negen scholen voor voortgezet onderwijs en zes opleidingsinstituten, waaronder Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT), Universitaire Lerarenopleiding Tilburg (ULT), Radboud Docenten Academie (RDA) en Eindhoven School of Education (EsoE). Dit is de Academische Opleidingsschool Tilburg (https://aos-omo.nl/aosmb-tilburg/). We dagen je uit om jezelf tot leraar te ontwikkelen in een dynamische omgeving.   

Binnen de AOS-T krijgen collega’s in opleiding (CIO) de kans hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen in een contextrijke leeromgeving. CIO’s worden begeleid door een opleidingsteam, bestaande uit een WPB (werkplekbegeleider), een SO (schoolopleider ) en een afgevaardigde van de lerarenopleiding (IO = instituutsopleider).

Een deel van het curriculum van de lerarenopleidingen wordt in samenwerking met de betrokken scholen vormgegeven. De uitvoering van het curriculum vindt plaats op de werkplek , waardoor er een verbinding gemaakt wordt tussen de theorie en de praktijk.

Onderzoek in de school is één van de speerpunten van de AOS-T. Het doen van onderzoek  en het ontwikkelen van een onderzoekende houding dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Uiteindelijk wil de AOS-T het leren van de leerlingen verbeteren.

Odulphus werkt met een enthousiast team aan het opleiden en begeleiden van collega’s. Ook wordt er gewerkt aan professionalisering van de zittende collega’s, zowel op individueel niveau (kennis en vaardigheden) als op klasniveau (het didactisch en pedagogisch handelen).

Stageplaatsen 2020-2021

Tweedegraads (FLOT, voltijd)

  • Wiskunde: FLOT-3 
  • Geschiedenis: FLOT-2 

Eerstegraads (ULT, RDA, ESoE of master Fontys)

  • Duits
  • Informatica

Sollicitaties
Wanneer je geïnteresseerd bent in een van bovenstaande stageplaatsen kun je uiterlijk 2 juni een motivatiebrief en CV mailen naar Daniëlle Verdult (dverdult@odulphus.nl). Geef hierbij ook aan of jouw interesse uitgaat naar lesgeven op het vwo of de havo of dat je geen specifieke voorkeur hebt.

Meer informatie
Stuur een mail naar bovenstaand mailadres.