Plusdocument

Het Odulphus Plusdocument is een “groeidocument” in het kader van de persoonlijke vorming (Cultus Sui). Hiermee kunnen leerlingen zich onderscheiden en kunnen laten zien welke specifieke (semi)professionele vaardigheden ze hebben ontwikkeld.

Het Odulphus Plusdocument geeft inzicht in de extracurriculaire activiteiten van de leerling. Daarmee wordt voor (academische) vervolgopleidingen en voor de wereld helder welke additionele kennis en vaardigheden de leerling heeft verworven. Leerlingen geven hiermee profiel aan hun ambities. In dit verband kan gedacht worden aan burgerschapsvorming, loopbaancompetenties, internationale en culturele activiteiten, maar ook aan schoolse activiteiten die de sociale cohesie en het pedagogisch klimaat op Odulphus bevorderen. Kortom: Bildung via het Plusdocument maakt de voortschrijdende ontwikkeling van de leerling zichtbaar.

 

Leerlingen houden hun Plusdocument online up-to-date in de afgeschermde omgeving van Appreci8. De mentor controleerd en geeft feedback waar nodig. Het Plusdocument wordt pas openbaar als het in zijn definitieve vorm wordt uitgereikt bij het diploma.

>>Plusdocument invullen en bijhouden (link voor leerlingen)

Flickr Havoblog © Odulphuslyceum