Lesuitval en verzuim

De school moet lesuitval voorkomen of compenseren door het inzetten van docenten en lesassistenten of door het laten inhalen van lessen op een later moment.
Voor de leerlingen van de onderbouw is er een speciale voorziening in de vorm van zogenaamde plusuren. Wanneer een les uitvalt vanwege ziekte of anderszins, gaan de leerlingen gewoon naar het lokaal. Daar worden zij opgevangen en werken zij aan hun taken. Dit kunnen opdrachten van de eigen vakdocent zijn, rekenen, maar ook taken die door vaksecties speciaal hiervoor zijn aangemaakt, enerzijds remediërend, anderzijds verrijkend en uitdagend. Er is altijd een docent aanwezig. Meestal volstaat dat, maar door samenloop van omstandigheden is het af en toe onmogelijk om alle lessen die vervallen op deze manier te vervangen. Op ongeoorloofd lesverzuim door leerlingen wordt streng gecontroleerd. Ongeoorloofd lesverzuim is elk verzuim dat niet veroorzaakt wordt door ziekte of waarvoor van tevoren geen toestemming is verkregen van de schoolleiding. Ongeoorloofd lesverzuim wordt altijd bestraft. Veelvuldig spijbelen kan leiden tot doorverwijzing naar de leerplichtambtenaar en naar Buro Halt.

Flickr Havoblog © Odulphuslyceum