Vertrouwensteam

De grondgedachte achter het vertrouwensteam is dat je als leerling niet in je eentje moet blijven tobben, wanneer je met problemen rondloopt. Je kunt binnen school altijd je klassenleraar, mentor, coördinator of een vakdocent aanspreken. Daarnaast kun je een beroep doen op de vertrouwenspersonen.

Zij hebben als taak om samen met jou de problematiek te verhelderen en handvatten aan te reiken waarmee je je moeilijkheden zelf kan (leren) hanteren dan wel tot een oplossing kan brengen. In veel gevallen is een luisterend oor al voldoende. In sommige gevallen wordt je als leerling ingebracht bij het zorgteam. Voor het maken van een afspraak kun je contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen of dit via je mentor regelen.

Lisa de Graaf

Lichamelijke opvoeding
Talentbegeleider
vertrouwenspersoon leerlingen

ldgraaf
@odulphus.nl

Sander van Berkel

Wiskunde
Vertrouwenspers. leerlingen
Rekencoördinator

svberkel
@odulphus.nl

Flickr Havoblog © Odulphuslyceum