Ons Middelbaar Onderwijs Onze school

Het Odulphuslyceum valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De rector heeft de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de school. Zij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur.

De ledenraad van de vereniging heeft in juni 2016 het jaarverslag 2015 van de vereniging goedgekeurd. Het jaarverslag vindt u hier.