Buitenlandse reizen

Een van de populairste tradities op het Odulphus is dat we voor leerlingen reizen organiseren naar buitenlandse bestemmingen. De reizen hebben vooral een cultureel en educatief doel, maar sociale vorming en ontspanning zijn ook van belang. 

Om alle internationale activiteiten (daaronder vallen de  (taal)reizen, de uitwisselingen en de deelnames aan conferenties of wedstrijden) voor iedereen, gasten, gastgezinnen, leerlingen én begeleiders, tot een succes te maken en om ervoor te zorgen, dat er een positief educatief klimaat ontstaat, vindt u hierbij de algemene afspraken en gedragsregels. De meeste regels spreken voor zich. Ze zijn bedoeld om de activiteiten goed te laten verlopen, de educatieve waarde te vergroten, overlast voor anderen te voorkomen en continuïteit te waarborgen. 

Schooljaar 2018-2019 gaan de leerlingen uit 4 vwo en 4 havo op reis in de week voor de herfstvakantie. 

De bestemmingen van de komende reizen zijn:

Tevens is er voor een klein aantal leerlingen uit 4vwo de mogelijkheid om in te schrijven voor Iran, uitwisseling. Omdat we een meisjesschool bezoekn kunnen er alleen meisjes uit 4 havo en 4 vwo inschrijven. 

Leerlingen uit klas 3 kunnen inschrijven voor verschillende buitenlandse reizen/uitwisselingen. Meer info hierover volgt. 
 

Medicatie mee op reis

In veel landen is het bezitten en gebruiken van opiaten streng verboden. Op het overtreden van de Opiumwet staan strenge straffen. Medicijnen die onder de Opiumwet vallen kunt u dus niet zomaar meenemen naar het buitenland. Dat geldt onder andere voor slaap- en kalmeringsmiddelen (zoals Valium, Seresta), sterke pijnstillers (bijvoorbeeld Morfine), middelen voor de behandeling van ADHD (zoals medicijnen met de werkzame stof methylfenidaat) en medicinale cannabis.
Op de website www.hetcak.nl staat alle informatie over reizen met medicijnen. In deze folder kunt u ook informatie vinden.  

Marianne Dillen

Conrector vwo

mdillen
@odulphus.nl

Yvonne van Nuland

Conrector beheer & organisatie

yvnuland
@odulphus.nl

Flickr Havoblog © Odulphuslyceum