Buitenlandse reizen

Een van de populairste tradities op het Odulphus is dat we voor leerlingen reizen organiseren naar buitenlandse bestemmingen. De reizen hebben vooral een cultureel en educatief doel, maar sociale vorming en ontspanning zijn ook van belang. 

Om alle internationale activiteiten (daaronder vallen de  (taal)reizen, de uitwisselingen en de deelnames aan conferenties of wedstrijden) voor iedereen, gasten, gastgezinnen, leerlingen én begeleiders, tot een succes te maken en om ervoor te zorgen, dat er een positief educatief klimaat ontstaat, vindt u hierbij de algemene afspraken en gedragsregels. De meeste regels spreken voor zich. Ze zijn bedoeld om de activiteiten goed te laten verlopen, de educatieve waarde te vergroten, overlast voor anderen te voorkomen en continuïteit te waarborgen. 

Dit schooljaar 2017-2018 gaan de leerlingen uit 4 vwo en 4 havo op reis in de week voor de meivakantie.

De bestemmingen van de komende reizen zijn:

Tevens is er voor een klein aantal leerlingen uit 4vwo de mogelijkheid om in te schrijven voor Iran, uitwisseling. Via deze link komt u bij de powerpoint welke is getoond tijdens de informatieavond op woensdag 22 maart. 

Leerlingen uit klas 3 kunnen inschrijven voor verschillende buitenlandse reizen/uitwisselingen.
Via deze link komt u bij de powerpoint presentatie over de Dublinreis. Deze powerpoint is getoond tijdens de informatieavond op dinsdag 20 maart.

Medicatie mee op reis

In veel landen is het bezitten en gebruiken van opiaten streng verboden. Op het overtreden van de Opiumwet staan strenge straffen. Medicijnen die onder de Opiumwet vallen kunt u dus niet zomaar meenemen naar het buitenland. Dat geldt onder andere voor slaap- en kalmeringsmiddelen (zoals Valium, Seresta), sterke pijnstillers (bijvoorbeeld Morfine), middelen voor de behandeling van ADHD (zoals medicijnen met de werkzame stof methylfenidaat) en medicinale cannabis.
Op de website www.hetcak.nl staat alle informatie over reizen met medicijnen. In deze folder kunt u ook informatie vinden.  

Marianne Dillen

Conrector vwo

mdillen
@odulphus.nl

Flickr Havoblog © Odulphuslyceum