Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is een orgaan dat advies- en instemmingsrecht heeft bij tal van zaken die op school spelen. De raad bestaat uit drie geledingen: een personeelsgeleding, een oudergeleding en een leerlinggeleding. Samen bespreken zij o.a. op de agenda terugkerende onderwerpen zoals het personeelsbeleid, het leerlingenstatuut, de begroting en het schoolplan.

Samenstelling van de MR

In de personeelsgeleding zitten 6 personeelsleden. In de ouder- en in de leerlinggeleding zitten 3 ouders en 3 leerlingen. De samenstelling in het schooljaar 2017-2018 is als volgt:

Personeel:

 • dhr. H. Harts, secretaris mr
 • mevr. L. Erven
 • dhr. R. van Hirtum
 • dhr. G. de Jong
 • mevr. K. Leijten
 • dhr. R. Willems

Ouders:

 • dhr. H. Akkermans, voorzitter mr
 • dhr. N. van der heide
 • mevr. F. Hol-van Goethem

Leerlingen:

 • mej. L. v.d. Aa
 • mej. E. Kolenbrander
 • mej. F. Mulders
   

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Ons Middelbaar Onderwijs kent ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De leden, bestaande uit vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeel, worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen.

Contact

U kunt contact opnemen met de mr via de mail.    
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met één van de geledingen van de mr: Personeel, Leerlingen, Ouders.

Documenten

In de vergadering van 29 augustus 2011 heeft de MR ingestemd met nieuwe regelgeving omtrent medezeggenschap. Deze zijn onderaan in te zien.

De agenda van de laatste MR-vergadering of voor de volgende MR-vergadering kunt u hieronder vinden.

Agenda_19062018PDF – 18 KB Wet_Medezeggenschap_op_Scholen-geldend_van_01-01-2017PDF – 236 KB Medezeggenschapsstatuut_2010PDF – 75 KB Medezeggenschapsreglement_GMR_2010PDF – 102 KB Medezeggenschapsreglement_MR_2010PDF – 112 KB Medezeggenschapsbevoegdheden_MR_en_GMR_2010PDF – 63 KB

Flickr Havoblog © Odulphuslyceum