Talentenbureau

Op het Odulphuslyceum zitten veel leerlingen met bijzondere talenten. Ze combineren hun studie met topsport of met een opleiding aan het conservatorium. Dat vereist veel tijd, energie en organisatievermogen.

Om leerlingen hierbij te helpen heeft onze school een talentenbureau dat onder leiding staat van Geert Coret, docent LO.  De primaire functie van het bureau is leerlingen ondersteuning te bieden bij de combinatie van hun studie met een sport- of muziek carrière.

Maatwerk voor bijzondere talenten kan de volgende faciliteiten omvatten:

  • ruimte voor het volgen van trainingen/repetities, wedstrijden/uitvoeringen
  • (gedeeltelijke) vrijstelling van enkele vakken
  • ondersteuning bij het wegwerken van opgelopen achterstanden
  • aangepast toets rooster
  • begeleidingsgesprekken
  • contact met clubtrainers, docenten aan conservatorium
  • bezoek aan wedstrijden en uitvoeringen

Meer weten?

Neem gerust contact op met Geert Coret, Talentbegeleider van het Odulphuslyceum:
T(013) 5426652.

Geert Coret

Lichamelijke Opvoeding
Vertrouwenspersoon leerlingen
Gebouwenbeheer

gcoret
@odulphus.nl

Flickr Havoblog © Odulphuslyceum