Bijles

Bovenbouwleerlingen geven tegen een vergoeding van vijf euro per uur ondersteuning aan onderbouwleerlingen. Dat kan voor een bepaald vak zijn, maar ook meer algemeen bij huiswerk maken en bij het leren leren.

Op dinsdag- en donderdagmiddag (tussen kwart over drie en half vijf) is het mogelijk om, tegen betaling, huiswerkbegeleiding op school te krijgen. Wij stellen als school hiervoor ruimtes beschikbaar voor een instituut genaamd 'Scoren kun je leren'. Meer informatie: www.scorenkunjeleren.nl; Sylvie Willekens (06-13457772), of Ad van den Elshout (0639489094).

Ook hebben we goede ervaringen met studenten van Ready To School (www.readytoschool.nl). Hun begeleiding vindt niet op school plaats.

Flickr Havoblog © Odulphuslyceum